Chór

- pôvodne miesto určené pre kňazov alebo spevákov, postupne významovo i priestorovo splynulo s →presbytériom. V kostole priestor vkladaný medzi →apsidu a samotnú loď kostola, od ktorej ho oddeľoval →víťazný oblúk. Cieľom bolo zväčšiť priestor apsidy. Zvyčajne je od apsidy oddelený aj v exteriéri, napríklad v Žiline-Rudinách (na obrázku), Gemerskom Jablonci, Žehni alebo v Sáse (foto č. 1).

Menej častým riešením je chór, ktorý je vyjadrený len v interiéri a zvonka nie je viditeľne oddelený od apsidy (Malé Kosihy - foto č. 2) alebo lode (Rimavské Janovce - foto č. 3). Istý zárodok chóru nájdeme vo svätyni kostolíka v Šámote, kde je vložený priestor odlíšený od apsidy len samostatným poľom klenby (foto č. 4).

V súčasnosti sa pojmom chór označuje skôr tribúna či tzv. balkón určený pre veriacich a/alebo spevácky zbor, z čoho vznikajú isté nedorozumenia.

Rubrika: Slovník