Rimavské Janovce

Patrocínium: sv. Jána Krstiteľa

Vznik: koniec 12. až 1. štvrtina 13. storočia

Poloha: v obci pri hlavnej ceste

Stručný popis: románsky jednoloďový kostol s pôvodne dvojvežovým západným priečelím, pravouhlým chórom a polkruhovou apsidou

História
Kostol postavili ako súčasť kláštorného komplexu benediktínov. Išlo o jednoloďovú stavbu s dvojvežovým priečelím, riešením blízky zaniknutému kostolu v Bzovíku. Prvá nepriama písomná zmienka o tunajšom kláštore je z roku 1221, priamo je spomenutý až v roku 1397. Kláštorné budovy sa napájali na severnú stranu kostola.
Kláštor zanikol niekedy medzi rokmi 1548 a 1580, pravdepodobne následkom bojov a presadzujúcej sa reformácie. Niekedy v 17. storočí bol kostol silno poškodený a vtedy podľa všetkého boli zničené aj horné časti oboch veží. Poškodenie si vyžiadalo rozsiahlejšie opravy najmä severnej veže a apsidy.
V priebehu 19. storočia kostol chátral, až došlo v roku 1857 k prepadnutiu strechy a stavba musela byť uzatvorená. V rokoch 1875-76 sa uskutočnila veľká rekonštrukcia, financovaná celonárodnou zbierkou. Napriek tomu nebolo dosť peňazí na dostavbu veží. Projekt obnovy rátal dokonca s trojitými oknami v ich najvyššom poschodí.
Rekonštrukcia bola robená s cieľom prinavrátiť kostolu pôvodnú románsku podobu. Jej výsledkom je neorománsky západný a východný štít lode i doplnený oblúčikový vlys a zuborez na stenách lode a apside.

Zaujímavosti
- Zo západnej strany budí kostol dojem trojloďovej baziliky, za zníženými vežami však už bočné lode nie sú. Ide o zjednodušenie baziliky, použité okrem Bzovíka napríklad aj v Bíni.
- V interiéri je kostol členený na loď a svätyňu tvorenú obdĺžnikovým chórom (určeným pre mníchov) a polkruhovou apsidou. Toto riešenie svätyne zrejme inšpirovalo staviteľov kostolíkov v nie tak vzdialených obciach Gemerský Jablonec a Petrovce.
- Keďže kláštor s kostolom založil súkromný vlastník, medzi vežami nájdeme typický znak - západnú emporu.
- Za "autentický" románsky vzhľad vďačí stavba najmä obnove v neorománskom duchu z 19. storočia.
- Kostol mal hneď tri portály, z nich sa sa dodnes využíva iba západný, vstupy v južnej a severnej stene lode boli zamurované, sú však viditeľné v murive. Zaniknutý vstup z kláštorných budov identifikoval výskum aj v severnej stene severnej veže.
- Na severnej strane lode sú ešte viditeľné stopy po zničenej kláštornej budove - odtlačok štítu strechy.
- Kostol nie je omietnutý, čím vynikne románske murivo z opracovaných kvádrov, na Slovensku nie tak časté.
- Vnútri kostolí sú neogotické maľby a v lodi zaujímavý drevený kazetový strop z čias veľkej obnovy v 19. storočí. Je možné, že pod novšími omietkami sa ešte nachádzajú stredoveké nástenné maľby.
- Severne od kostola sa nachádza plocha zaniknutého kláštora, ktorý by si rozhodne zaslúžil archeologický výskum a prezentovanie formou vyznačenia pôdorysu. Pri sondážnom výskume sa podarilo zachytiť napríklad viaceré murované hrobky.
- Hneď vedľa sa nachádza reformovaný kostol, v ktorého západnej stene sa nachádza vstup gotického tvaru, čo by mohlo svedčiť o tom, že pri jeho výstavbe sa využila nejaká staršia budova patriaca zrejme ku kláštoru.
- Stredoveké kostoly nájdeme aj v blízkej Rimavskej Sobote či Zacharovciach.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť Jesenské. Je v pomerne dobrom stave, s novou strechou a odkvapovými rúrami. Fasáda je už trochu poškodená a nesie stopy opráv. V rokoch 1999 a 2000 sa tu uskutočnil archeologický výskum. V predchádzajúcich rokoch sa realizovala obnova východného štítu lode. Ihličnany nešťastne zasadené pár metrov pred západnú fasádu postupne zakrývajú výhľad na kostol. Navštívili sme ho v lete 2005, decembri 2007, auguste 2008, septembri 2011 a júli 2014.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 hod.

Praktické informácie
Obec Rimavské Janovce (maď. Rimajánosi) sa nachádza 5 km južne od Rimavskej Soboty. Je ľahko prístupná po ceste i železnici - zastávka vlaku je mimo dedinu, autobusová zastávka je priamo pri kostolíku. Ten stojí v oplotenom areáli. Kľúče od kostolíka má pani Anna Fačková (kontakt: 047/56 77 113).
GPS: 48.341510677, 20.061271191

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Kušnierová, E.: Románsky kostol v Rimavských Janovciach - nasledovaniahodný príklad pamiatkovej obnovy. In: Gemer-Malohont. Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, roč. 8 - 9, 2013, str. 216 - 222. Dostupné aj na internete.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Moravčíková H. (zost.): Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Slovart, Bratislava, 2005.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Neografia, Martin 1943.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5808).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web
- www.arslexicon.sk/rimskokatolicky-filialny-kostol-sv-jana-krstitela
- www.rimavskejanovce.sk
- www.gemerland.sk
- www.albumromanski.pl/album/rimavske-janovce

esteban

Ďalšie články o Rimavských Janovciach: Z nášho itinerára

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu