Malé Kosihy

--- NOVÉ FOTO + DOPLNENÉ ---

Patrocínium: sv. Michala archanjela

Vznik: cca koniec 12. storočia

Poloha: v obci na miernej vyvýšenine

Stručný popis: pôvodne románska rotunda s kvadratickou apsidou prepojená novšou loďou s románskou vežou do jednej stavby

História
Rotundu postavili z veľkých opracovaných kamenných kvádrov podľa všetkého ako vlastnícky kostolík v areáli opevneného hrádku niekedy koncom 12. storočia, prípadne v prvej polovici 13. storočia. V písomných prameňoch sa obec spomína už v roku 1248.
Na prelome 18. a 19. storočia bola k rotunde zo západnej strany pristavaná nová pozdĺžna loď, ktorú stavitelia napojili na pôvodne samostatne stojacu románsku vežu - pozostatok opevnenia. Veža bola klasicisticky upravená. Vznikol tak súčasný kostol, v ktorom tvorí románska rotunda presbytérium a apsida sa využíva ako sakristia.
Opravy objektu sa realizovali v rokoch 1909, 1958 a 1995-96. Za národnú kultúrnu pamiatku bol kostol vyhlásený v roku 1963. V roku 2009 sa stavba dostala do projektu MK SR na obnovu románskych rotúnd.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje veľmi zaujímavé a u nás jedinečné spojenie románskej sakrálnej a svetskej stavby.
- Rotunda má nezvyčajne riešenú apsidu. V exteriéri má jednoduchý kvadratický tvar, v interiéri sa však člení na krátky obdĺžnikový chór zaklenutý valenou klenbou a malú polkruhovú apsidu zaklenutú konchou.
- Steny lode rotundy členia v interiéri široké oblúky slepých arkád.
- Na rotunde sa zachovali tri románske štrbinové okná – dve na južnej strane lode a jedno na východnej strane apsidy.
- Severná a južná stena veže je na prvom podlaží členená dvoma a dvoma širokými nikami.
- Na ľavej stene chóru sa zachoval starý nápis.
- V roku 2013 vznikla papierová vystrihovačka rotundy v pôvodnej románskej podobe v mierke 1:150.
- Stredoveké kostolíky nájdeme v susedných obciach Pastovce a Sikenička, približne 10 km východne sa na maďarskej strane Ipľa nachádza v obci Nagybörzsöny vzácna románska stavba z 13. storočia.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v Salke. Je v pomerne dobrom stave, problémom je však opadávajúca omietka (jesen 2016). Navštívili sme ho na Nový rok 2009, v júli 2010 a októbri 2016.

Bohoslužby: áno, v maďarskom jazyku

Praktické informácie
Obec Malé Kosihy (maď. Ipolykiskeszi) sa nachádza 16 km severne od Štúrova. Kostolík stojí v oplotenom areáli na východnom okraji obce. Návštevu kostolíka je vhodné dohodnúť vopred. Kontakt na farský úrad: 036/758 51 11.
GPS: 47.922115791, 18.754252195

Literatúra
- Szénassy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. 1. zväzok, kraj Nitra, Vydavateľstvo KT, Komárno, 2005.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Kresánek, P.: Ilustrovaná encyklopédia pamiatok Slovensko. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja 2010. KPÚ Nitra, 2011 (publikované na CD ako súčasť rovnomenného zborníka).
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K65).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly, Dajama, Bratislava 2009.

Web:
- www.malekosihy.sk
- www.slovakiana.sk
- www.pamiatky.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu