Križovany nad Dudváhom

--- NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: Povýšenia sv. Kríža, pôvodne sv. Kríža

Vznik: 1. polovica 13. storočia

Poloha: na miernom návrší v obci

Stručný popis: tehlová románska rotunda s podkovovitou apsidou, dnes súčasť modernej stavby

História
Rotundu postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia podľa všetkého stavitelia z dielne pri kláštore v Diakovciach. Patrocínium sv. Kríž dalo meno aj celej obci (prvá písomná zmienka z roku 1296 - possesio Kerechur), ktorej slúžil ako farský kostol.
V období gotiky boli zväčšené okná po stranách južného portálu, aby sa zlepšilo presvetlenie priestoru.
Počas Tökölyho povstania v rokoch 1678 – 1687 rotundu obsadili povstalci a premenili ju na stajňu pre kone.
V období baroka, v rokoch 1760 až 1780, bola rotunda začlenená do nového kostola ako jeho presbytérium. Išlo o jednoloďovú stavbu so západnou predstavanou vežou a dvoma postrannými kaplnkami, vytvárajúcimi transept – priečnu loď. Nová stavba bola prepojená s rotundou vybúraním muriva na západnej strane. V lodi rotundy boli vytvorené dve barokové okná a stredoveké prvky – okná a vlys – boli zamurované. Rovnako tak víťazný oblúk, keďže z pôvodnej svätyne sa stal sakristia. V tejto dobe bol aj upravené patrocínium kostola.
V roku 1937 bol barokový kostol zbúraný, aby uvoľnil miesto pre väčší. Pôvodne s ním mala byť zbúraná aj rotunda. Až na zásah Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku k tomu nedošlo. Románsku rotundu tak zakomponovali do novej trojloďovej stavby ako bočnú kaplnku. Pri tej príležitosti bola aj obnovená.
V roku 1967 sa začal umelecko-historický výskum, po ktorom boli odkryté pôvodné stredoveké prvky. V roku 2000 bola opravená drevená strecha, v roku 2014 bola vymenená strešná krytina.

Zaujímavosti
- Rotunda predstavuje veľmi pekný príklad románskej tehlovej architektúry aj vďaka harmonickým proporciám, ktoré neboli narušené neskoršími prístavbami či nadstavbami.
- Stavba dokladá postupné prenikanie gotických prvkov do románskeho slohu. Celková dispozícia je ešte románska, loď je však už zaklenutá šesťdielnou rebrovou klenbou s kruhovým svorníkom v strede typickou už pre gotiku. Apsida je zaklenutá tradičnou konchou.
- O datovaní stavby sa viedli diskusie, ako doba vzniku sa udávalo zvyčajne 12. storočie, niekedy až 11. stor. Výskum však potvrdil, že gotická rebrová klenba v lodi je pôvodná, nie dodatočne osadená.
- Rotunda patrí medzi menšie stavby svojho druhu, s priemerom lode 540 cm a apsidy 340 cm. Múry sú hrubé jeden meter.
- Fasády lode i apsidy sú pod strechou zdobené tzv. strieškovým vlysom z tehál v tvare opakujúceho sa motívu Ұ, ktorý nájdeme aj v Diakovciach či Dražovciach.
- Apsida je osvetlená pôvodnými románskymi oknami malých rozmerov.
- Loď rotundy bola osvetlená dvoma gotickými okna po stranách južného portálu, z ktorých to západné je kvôli prístavbe moderného kostola zamurované a viditeľné len zvnútra.
- V lodi sú hneď tri rovnaké románske sedílie so stredovým stĺpikom.
- Archeologický výskum objavil v lodi zvyšky západnej tribúny, čo je pri rotundách na Slovensku veľmi ojedinelé.
- Pôvodný je aj víťazný oblúk, ktorý napriek menším rozmerom pôsobí monumentálne.
- V apside, v malej nike na severnej strane slúžiacej ako pastofórium, bol v roku 1967 objavený čierny letopočet 1246 napísaný arabskými číslicami.
- V spolupráci s Apsida.sk vznikol v susednom Česku papierový model rotundy v klasickej mierke 1:150. Viac info napríklad tu...
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Majcichov, Gáň, Šintava a viacero sakrálnych stavieb z  tohto obdobia sa zachovalo aj v neďalekej Trnave. Stratený kostolík stál v obci Zavar.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Rotunda je v relatívne  dobrom stave, v roku 2014 boli vymenené drevené šindle na streche za nové. V nie tak vzdialenej minulosti boli okolo kostola vysadené smreky, ktoré zakrývali výhľad na rotundu. Odstránené boli v roku 2016. Navštívili sme ju v apríli a júli 2007, októbri 2010, septembri 2013, júni 2015 a decembri 2016.

Bohoslužby: v pondelok, stredu a piatok o 18.00 hod., v sobotu o 7.30 a v nedeľu o 7.30 a 10.30 hod.. Aktuálne informácie

Praktické informácie
Obec Križovany nad Dudváhom (lat. Sancta Crux, maď. Keresztúr) sa nachádza 7 km juhovýchodne od Trnavy. Kostol s rotundou stojí približne v strede obce v ohradenom ale prístupnom areáli. Kontakt na faru: 033/ 558 40 04.
GPS: 48.32381118, 17.656129003

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Štibrányi, J.: Križovany n/Dudváhom: rotunda sv. Kríža, Malá vlastivedná knižnica č. 32, Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, Komárno 1995.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Kresánek, P.:  Ilustrovaná encyklopédia pamiatok Slovensko. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1287)
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web
- http://krizovany.sk/rotunda-sv-kriza/
- www.papirove-modely.cz

esteban

Ďalšie články o Križovanoch nad Dudváhom: Z nášho itinerára, Papierový model rotundy