Zavar

Obec Zavar pri Trnave sa v písomných prameňoch prvýkrát spomína už v roku 1255 pod menom Zowor. Miestnym veriacim dlhé stáročia slúžil románsky kostolík zasvätený Narodeniu Panny Márie, o ktorom sa zachovala zmienka z roku 1332.

Začiatkom 20. storočia už kapacitne nestačil a preto bol v roku 1907 zbúraný. Na jeho mieste vyrástla súčasná stavba jednoloďového kostola v novogotickom slohu s vežou vysokou 32,4 metra.

Zdroj:
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009.
- www.zavar.sk

esteban