Šintava

Kostol sv. Martina v obci Šintava, donedávna považovaný za barokovo-klasicistickú stavbu, v sebe ukrýva muriva stredovekého kostolíka z 13. storočia. Pôvodnú stavbu prekryla veľká prestavba niekedy začiatkom 19. storočia.

Šintava sa spomína už v roku 1074, čo dávalo dobrý predpoklad pre existenciu sakrálnej stavby z čias stredoveku. Potvrdilo sa to až v roku 2013, kedy bolo pri obnove fasád kostola objavené stredoveké murivo s troma zamurovanými gotickými oknami a záklenkom ďalšieho okna.

Podľa predbežných výsledkov výskumu tu v 13. storočí (pôvodne sa uvádzalo obdobie okolo roku 1300) postavili ranogotickú stavbu na mieste staršieho románskeho kostolíka a s využitím stavebného materiálu z neho. Ešte v stredoveku predĺžili stavbu východným smerom, keď murivo svätyne nadstavali do úrovne muriva lode a z východnej strany pristavali nové presbytérium. Neskoršie bola k západnému priečeniu dostavaná veža.

V takejto podobe zachytáva šintavský kostol plán z roku 1809. Dnešnú podobu dostala objekt po rozsiahlej prestavbe, pri ktorej bola jeho orientácia otočená o 180 stupňov.

Stredoveké presbytérium a sakristiu zbúrali, spolu s časťou muriva lode, a miesto nich postavili novú vežu. Pôvodnú vežu na západnej strane opäť s časťou muriva lode odstránili a nahradili novou svätyňou a južnou sakristiou.

Gotické okná na južnej fasáde boli ešte v lete 2014 odkryté a reštaurované. Pri obnove fasád kostola bolo objavených celkovo päť stredovekých okien, pričom tri z nich zostali odkryté. Reštaurovanie okien realizoval F. Šmigrovský.

Skutočnosť, že stredoveká loď a svätyňa sú na južnej strane v jednej rovine, bez typického odsadenia užšej svätyne, naznačuje možnosť, že murivo lode je staršie a presbytérium k nej pristavali v neskoršom (stredovekom) období. Podobné riešenie, keď k staršej (románskej) lodi bolo pristavané mladšie gotické presbytérium v rovnakej šírke, poznáme napríklad z nie tak vzdialeného Boldogu.

GPS: 48.282320085, 17.752017975

Zdroje:
- Petrovič, R.: Nový nález pod fasádou kostola. In: Šintavský spravodaj č. 3/2013, str. 6. Dostupné v elektronickej podobe na stranke obce - https://www.sintava.sk/e_download....
- Video z reštaurovania objavených stredovekých okien - https://www.youtube.com/watch?v=E2NtWKtbxvY
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F50).

esteban

Za informácie ďakujeme J. Koričanskému.