U susedov (strana 5)

Aiterhofen (DE)

Bavorská obec Aiterhofen sa môže pochváliť pôvodne románskou trojloďovou bazilikou zasvätenou sv. Margaréte z prvej štvrtiny 13. storočia. Aj napriek prestavbám v 18. a 19.

Plaveč (ČR)

Niekoľko kilometrov severne od Znojma sa v obci Plaveč nachádza románska rotunda spomínaná už v roku 1234. Stojí v areáli tamojšieho zámku a dodnes slúži na liturgické účely.

Znojmo-Hradiště (ČR)

V rokoch 1996 - 99 boli v areáli veľkomoravského hradiska v Znojme-Hradišti pri výskume vedenom Bohuslavom Klímom ml. objavené a odkryté zvyšky kostolíka datované do čias Veľkej Moravy.

Staré Město - Kaplnka sv. Jána Krstiteľa (ČR)

Už takmer 800 rokov stojí v Starom Měste polygonálna rotunda, dnes kaplnka zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi.

Záboří nad Labem (ČR)

Kostol sv. Prokopa v Záboří nad Labem predstavuje vďaka svojej dispozícii a reprezentatívnemu južnému portálu jedinečnú pamiatku románskeho staviteľstva v Česku.

Praha-Přední Kopanina (ČR)

V okrajovej časti Prahy pri Letisku V. Havla stojí pôvodne románska rotunda z polovice 12. storočia. Jej súčasný vzhľad je výsledkom veľkej obnovy v 19. storočí.

Praha-Kyje (ČR)

Opevnený Kostol sv. Bartolomeja v pražskej časti Kyje predstavuje peknú a veľmi zaujímavú ukážku neskororománskeho staviteľstva z prvej polovice 13. storočia

Zákolany-Budeč (ČR)

Pár kilometrov od Prahy nájdeme najstarší známy zachovaný kostolík na území Čiech datovaný už na prelom 9. a 10. storočia. Rotundazasvätená sv. Petrovi a Pavlovi stojí v areáli přemyslovského hradiska a pamätá ešte školské roky sv. Václava.

Hrusice (ČR)

Výraznou dominantou obce Hrusice je kostolík zasvätený sv. Václavovi, ktorý pochádza z 1. polovice 13. storočia a môže sa pochváliť hodnotným románskym portálom.

Zákolany-Budeč - Kostol PM (ČR)

Niekedy v druhej tretine 10. storočia postavili na významnom hradisku Přemyslovcov poradí druhú murovanú sakrálnu stavbu.