Znojmo-Louka (ČR)

Už v roku 1190 založilo české knieža Konrád II. Oto v Louke, dnešnej časti Znojma, kláštor premonštrátov, ktorého súčasťou bola aj stavba Kostola Panny Márie a sv. Václava v podobe reprezentatívnej románskej baziliky. Veľká časť z nej sa dodnes zachovala v dnešnom objekte.

Baziliku postavili ako pomerne dlhé trojlodie s obdĺžnikovou svätyňou ukončenou polkruhovou apsidou a južnou vstavanou vežou na západnej strane (severná veža pribudla až v 17. storočí). Kostol bol vysvätený niekedy v rokoch 1215 - 1225. Rajský dvor sa k nemu pripájal z južnej strany.

V období neskorej gotiky bola bazilika rozsiahlo prestavaná. Dotklo sa to najmä románskej apsidy, ktorá bola nadstavaná do podoby vysokého polygonálneho presbytéria. K nemu bola pripojená rovnako vysoká južná prístavba. Zvýšená bola aj západná veža.

Významnými prestavbami a rozšíreniami prešiel celý kláštorný komplex aj v období renesancie a baroku.

Z pôvodnej románskej baziliky sa zachovalo okrem hrubej stavby aj spodná časť východnej apsidy bohato zdobená oblúčikovým vlysom a združenými príporami valcového tvaru. Na západnom priečelí je prezentovaný južný románsky portál a štrbinové okno južnej veže

Z 13. storočia pochádza aj veľmi pekne zachovaná dvojloďová krypta pod svätyňou zaklenutá na päť nízkych stĺpov kruhového a polygonálneho prierezu. Aj tento ich tvar je dôkazom, že stavba vznikala v období prelínania románskeho a gotického slohu v prvej polovici 13. storočia. Ich hlavice nesú bohatú výzdobu od rytého ornamentu po bohatý plastický dekór.

Zo stredovekých kláštorných budov tu nájdeme predovšetkým severné krídlo rajského dvora s krížovou chodbou zaklenutou viacerými poliami gotickej krížovej rebrovej klenby dosadajúcej na stĺpiky so zdobenými hlavicami. Zvyšky zaklenutia nájdeme aj na priliehajúcej východnej stene, ktorá využila časti východnej strany rajského dvora.

Z čias gotiky tu nájdeme predovšetkým vysoké okná presbytéria zdobené kamennými kružbami.

Celý kláštor dnes patrí vinárskemu závodu, ktorý prevádzkuje menšie múzeum venované kláštoru a vinárstvu v regióne. V rámci prehliadky múzea je sprístupnená aj románskogotická krypta.

GPS: 48.841386665, 16.057779193

Zdroje:
- Merhautová, A. - Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1983.
- Dvořáček, P.: Architektura českých zemí. Románský sloh. Levné knihy KMa, Praha 2005.
- www.znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme

esteban