Staré Město - Kaplnka sv. Jána Krstiteľa (ČR)

Už takmer 800 rokov stojí v Starom Měste polygonálna rotunda, dnes kaplnka zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi. Nachádza sa v areáli cintorína neďaleko Kostola sv. Michaela z druhej štvrtiny 13. storočia.

Objekt postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia, keď sa už začal prelínať románsky sloh s nastupujúcou gotikou. Tú reprezentuje polygonálny pôdorys lode i apsidy, kým okná a portál sú ešte románske. Podľa iných zdrojov rotundu postavili už v druhej polovici 12. storočia.

Pôvodne šlo zrejme o karner a pri jeho stavbe asi využili aj kamene z neďalekého murovaného paláca z čias Veľkej Moravy. V neskoršom období rotundu premenili na zvonicu, pričom dodnes sú v nej umiestnené zvony z rokov 1672 a 1838.

GPS: 49.074913108, 17.450864911

Zdroje:
- www.turistika.cz
- www.hrady.cz
- www.farnoststaremesto.cz

esteban