Staré Město - Kostol sv. Michaela (ČR)

Jednou z najstarších zachovných sakrálnych stavieb v dnešnom Starom Měste je Kostol sv. Michaela z druhej štvrtiny 13. storočia. Postavili ho na mieste veľkomoravskej rotundy z 9. storočia, ktorú objavili pri archelogickom výskume.

Kostol v mierne vyvýšenej polohe postavili v areáli staršieho veľkomoravského hradiska, ktorej súčasťou bol okrem rotundy aj murovaný palác. Staviteľmi boli cistercitskí mníci z neďalekého Velehradu.

Išlo o neskororománsku stavbu s pozdĺžnou loďou a kvadratickým presbytériom. Pri jeho výstavbe bol použitý aj materiál zo zbúranej rotundy, vrátane rímskych tehál s kolkami označením XIIII. légie.

V roku 1645 počas obliehania Uherského Hradiště bola celá obec aj s kostolom vypálená. Obnova chrámu sa uskutočnila v 1734.

V roku 1958 pri obnove vonkajšej fasády objavili rímske tehly v murive a v roku 1962 spomínaný archeologický výskum priniesol objav základov i časti nadzákladového muriva lode veľkomoravskej rotundy datovanej do polovice 9. storočia.

Súčasný kostol tak stojí na mieste, kde sa nepretržite slávi kresťanská liturgia vyše 1100 rokov.

GPS:49.074635495, 17.450714707

Zdroje (napríklad):
- www.farnoststaremesto.cz