Mitterretzbach - zaniknutý kostol (A)

Len približne 300 metrov od hranice s Českom sa vo vyvýšenej polohe uprostred viníc nachádzajú prezentované základy pôvodne stredovekého pútnického kostola. Postavili ho na mieste staršieho kultového miesta, ktorého počiatky siahajú až do praveku.

Centrom staršieho kultového miesta bol dodnes zachovaný kameň s vyhĺbeným i jamkami zvaný Svätý kameň (Heillige Stein). História miesta má siahať až 50 000 rokov do minulosti a kameň mal slúžiť ako obetný oltár kultu mŕtvych.

V stredoveku bola na tomto mieste postavená najprv menšia kaplnka s polkruhovým východným uzáverom, ktorú neskôr nahradil oveľa väčší gotický kostol s polygonálnym presbytériom, rozširovaný aj v ďalšom období. Táto stavba slúžila ako pútnický kostol. Zničená bola v roku 1784.

V roku 1995 boli základy zaniknutej stavby odkryté a pamiatkovo prezentované. Pri úprave celého areálu, ktorého súčasťou je aj neveľká kaplnka, boli v roku 1999 vybudovaná vyhliadková ochodza. Z nej sa návštevníkom ponúka lepší výhľad na základy kostola i na okolitú krajinu, vrátane gotického kostola v neďalekej českej obci Hnanice.

GPS: 48.791414797, 15.971009731

Zdroje:
- www.retzbach.gv.at
- www.waymarking.com
- https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Stein

esteban