Znojmo-Hradiště (ČR)

V rokoch 1996 - 99 boli v areáli veľkomoravského hradiska v Znojme-Hradišti pri výskume vedenom Bohuslavom Klímom ml. objavené a odkryté zvyšky kostolíka datované do čias Veľkej Moravy.

Identifikovali ho ako jednoloďovú stavbu s kvadratickou apsidou a pristavanou západnou predsieňou. Dispozične sa tak podobá na dodnes stojaci kostolík v Kopčanoch z 9. - 10. storočia. Vnútorné rozmery lode mali byť 7,75 m x 5,9 m a apsidy 3,9 m x 3,4 m.

Pri výskume sa našli len zvyšky základového muriva, resp. už iba jeho negatívy. Veľkú časť stavby zo severu prekrýva mladšia stodola. Prácu archeológom sťažoval aj charakter miesta, ktorý bol v minulosti poľnohospodársky využívaný a navyše skalnaté podložie sa nachádza miesta tesne pod povrchom.

Datovanie stavby do VM obdobia podporuje objav dvoch detských hrobov s dobovou výbavou v tesnej blízkosti. Podľa objaviteľa ho mali postaviť ešte v prvej polovici 9. storočia ako súčasť pôsobenia pasovského biskupstva a benediktínov zo Sankt Pöltenu. S nimi ho má spájať aj patrocínium sv. Hypolita, ktoré dodnes nesie tunajší kostol.

Torzovitosť nálezu však medzi viacerými odborníkmi vyvolala a stále vyvoláva pochybnosti o zaradení stavby do čias Veľkej Moravy i jej samotné určenie ako kostola.

V súčasnosti je (predpokladaný) pôdorys kostolíka pamiatkovo upravený a prezentovaný. Informácie o ňom sú dostupné na informačnej tabuli, ako aj v neďalekom Múzeu Velkej Moravy, kde je umiestnený aj model stavby.

GPS: 48.859456388, 16.033617854

Zdroje:
- www.znojmo-hradiste-archeo.wz.cz
- www.znojmo-hradiste.wz.cz
- Kočí, J.: Zaniklé sakrální stavby královského města Znojma a blízkého okolí. Diplomová práca, PedF UK v Prahe, 2015. Dostupné e elektronickej podobe na https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/131394/.

esteban