Praha-Přední Kopanina (ČR)

V okrajovej časti Prahy pri Letisku V. Havla stojí pôvodne románska rotunda z polovice 12. storočia. Jej súčasný vzhľad je výsledkom veľkej obnovy v 19. storočí.

Rotunda zasvätená sv. Márii Magdaléne sa nachádza v areáli malého cintorína pôvodne samostatnej obce a dodnes slúži na liturgické účely.

Postavili ju z opracovaných kamenných kvádrov niekedy okolo roku 1150 ako stavbu s centrálnou loďou, neveľkou východnou apsidou a západnou vežou. Prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína až v roku 1352, a to dokonca ako farský kostol.

Napriek viacerým opravám v 17 a 18. storočí sa stav objektu veľmi zhoršil, až v roku 1818 došlo k prepadnutiu strechy a klenby lode a apsidy. V takomto stave stála rotunda niekoľko desaťročí, do polovice 19. storočia.

V roku 1852 sa začalo s komplexnou obnovou stavby, ktorá významným spôsobom zmenila jej podobu. K rotunde bola pristavaná u južnej strany nová obdĺžniková loď (zrejme na mieste staršej prístavby), čím sa pôvodná valcová loď funkčne zmenila na svätyňu. Veža bola zvýšená o jedno podlažie so štvoricou združených okien. Upravované boli aj ostatné okná stavby.

Zo stredovekého zariadenia rotundy sa zachovala kamenná krstiteľnica z ranogotického obdobia, zdobená motívmi trojlístka a nápisom MARX - stratkou pre mená Mária a Kristus.

GPS:50.117372518, 14.296436906

Zdroje:
- www.prednikopanina.cz/historie
- http://stredovek.com
- Koutek, T.: Románské kostely Čech. Nakladatelství Brána, Praha 2014.
- www.papirovemodelarstvi.cz

esteban