Mikulovice (ČR)

Už niekedy v tretej štvrtine 12. storočia postavili v obci Mikulovice neďaleko Znojma jednoloďový románsky kostolík zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi. Napriek rozšíreniu v neskoršom období predstavuje veľmi peknú ukážku románskeho staviteľska na moravskom vidieku.

Kostolík postavili na vyvýšenom mieste obce ako jednoloďovú stavbu s polkruhovou východnou apsidou. Stavebným materiálom bol opracovaný i neopracovaný kameň. Pôvodné murivo bolo odkryté pri obnove objektu v rokoch 1979 - 80, čo dáva návštevníkovi predstavu o veľkosti prvotnej románskej stavby.

V priebehu 14. storočia bol kostolík značne rozšírený. Loď bola predĺžená západným smerom a doplnená o mohutnú vstavanú vežu. Ďalšia veľká prestavba sa uskutočnila v období baroka, keď okolo roku 1766 boli zvýšené obvodové múry celej stavby, loď dostala krížové klenby a v exteriéri na jej južnej strane boli vytvorené dva oblúky slepých arkád. Kostol dostal nové, väčšie okná, vznikol nový vstup do západnej strany, pred ktorý pristavali murovanú predsieň. Z južnej strany bola pripojená nová sakristia.

Románske murivo spolu s architektonickými detailmi bolo odkryté a prezentované v ráci obnovy v rokoch 1979 - 80. Z pôvodnej stavby tak okrem samotného muriva môžeme obdivovať predovšetkým pekne zachovaný ústupkový portál v južnej stene lode, viacero štrbinových okien, vrátane dvoch na severnej strane lode, Oblúčikový vlys so zuborezom a tiež lizény členiace fasády apsidy.

GPS: 48.956629272, 16.095458865

Zdroje:
- http://farnost-mikulovice.webnode.cz/historie
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikulovice

esteban