U susedov (strana 6)

Hrusice (ČR)

Výraznou dominantou obce Hrusice je kostolík zasvätený sv. Václavovi, ktorý pochádza z 1. polovice 13. storočia a môže sa pochváliť hodnotným románskym portálom.

Zákolany-Budeč - Kostol PM (ČR)

Niekedy v druhej tretine 10. storočia postavili na významnom hradisku Přemyslovcov poradí druhú murovanú sakrálnu stavbu.

Měřín (ČR)

Okolo polovice 13. storočia postavili v mestečku Měřín trojloďovú románsku baziliku, z ktorej sa dnes zachoval predovšetkým vzácny románsky portál.

Mikulčice-Valy - kostol č. 2 (ČR)

V rokoch 1954 až 1956 bol archeológom Josefom Poulíkom objavený a odkrytý prvý z mikulčických kostolov označený následne ako kostol č. 2.

Praha-Prosek (ČR)

Jeden z najstarších pražských kostolov stojí v mestskej časti Prosek. Kostol sv. Václava dal podľa legendy postaviť knieža Boleslav II. už okolo roku 970. Podľa výskumu však bol postavený až niekedy v druhej polovici 11. storočia.

Uherské Hradiště - Sady (ČR)

V rokoch 1959 - 63 bol na vyvýšenine nad mestom Uherské Hradiště odkrytý komplex sakrálnych stavieb z obdobia Veľkej Moravy.

Poříčí nad Sázavou - Kostol sv. Havla (ČR)

Kostol sv. Havla predstavuje napriek rozsiahlej barokovej prestavbe zaujímavú ukážku románskeho staviteľstva. Postavili ho niekedy koncom 12. alebo začiatkom 13. storočia.

Stříbrná Skalice - Rovná (ČR)

Kostolík zasvätený sv. Jakubovi väčšiemu na cintoríne v niekdajšej osadeRovná predstavuje jeden z najkrajších a najvyspelejších príkladov stredovekej sakrálnej stavby na českom vidieku.

Tornaszentandrás (HU)

Začiatkom 13. storočia postavili v dominantnej polohe nad dnešnou obcou Tornaszentandrás neveľký románsky kostolíks dvoma východnými apsidami.

Staré Město - Kostol sv. Michaela (ČR)

Jednou z najstarších zachovných sakrálnych stavieb v dnešnom Starom Měste je Kostol sv. Michaela z druhej štvrtiny 13. storočia.