Praha-Kyje (ČR)

V Prahe, v mestskej časti Kyje, sa dodnes zachovala pekná ukážka neskororománskej sakrálnej architektúry - Kostol sv. Bartolomeja z 13. storočia.

Postaviť ho dal ho na miernej vyvýšenine podľa zachovaného nápisu pražský biskup Ján, zrejme Ján II., ktorý zastával tento úrad v rokoch 1226 - 36.

Ide o jednoloďovú stavbu s kvadratickou svätyňou a mohutnou západnou vežou, ktorá má obdĺžnikový pôdorys, šírku rovnakú ako loď a v jej dolnej časti sa nachádza empora. Zo severnej strany sa k lodi pripája sakristia. Loď je v interiéri 8,5 m dlhá a 6,53 m široká, presbytérium má rozmery 5,25 m x 5,13 m. Kostol postavili zo starostlivo opracovaných kamenných kvádrov.

V 13. storočí bol interiér presbytéria vyzdobený nástennými maľbami, z ktorých časť sa dodnes zachovala. Klenba bola vyzdobená maľbami v roku 1579. Gotické maľby boli odkryté a reštaurované v roku 1988.

Sakristia bola pristavaná niekedy na začiatku v 17. storočia a k nadstavbe veže o jedno podlažie došlo v 60. rokoch 19. storočia. Súčasne pristavali aj menšiu predsieň.

Objekt slúžil nielen pre sakrálne účely ale aj zrejme ako pevnosť, o čom svedčia napríklad hrubé múry lode, v ktorých sú dokonca úzke chodby či malé okná. Podporovať toto určenie môže taktiež minimálna výzdoba exteriéru, čo je bežný jav pri vidieckych kostoloch, nie však stavbách v bezprostrednej blízkosti Prahy a ktorých staviteľom bol pražský biskup.

Jedinú výzdobu fasád predstavujú polvalcové prípory na svätyni, ktoré mal v minulosti podľa písomných prameňov dopĺňať aj oblúčikový vlys pod strechou.

GPS: 50.097767364, 14.548124671

Zdroje:
- www.farnostkyje.cz
- www.romarch.cz/Praha_Kyje
- Koutek, T.: Románské kostely Čech. Nakladatelství Brána, Praha 2014.

esteban