Zákolany-Budeč - Kostol PM (ČR)

Niekedy v druhej tretine 10. storočia postavili na významnom hradisku Přemyslovcov poradí druhú murovanú sakrálnu stavbu. Bol ním kostol zasvätený Panne Márii, ktorý sa v písomných prameňoch spomína až v roku 1541.

Išlo o neveľký jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou, ktorý niekedy v 2. polovici 13. storočia doplnili o západnú hranolovú vežu. Pôvodná stavba bola široká 5,6 m a dlhá 10,7 m, po pristavaní veže 13,40 m.

Kostolík postavili len pár desiatok metrov od staršej rotundy, už mimo areálu opevneného kniežacieho hradiska. Vybudovanie novej sakrálnej stavby súviselo s dobytím hradiska vojakmi Boleslava I. krátko po vražde sv. Václava v roku 935.

Na pôvodnom cintoríne pri rotunde sa prestalo pochovávať a noví obyvatelia areálu (zrejme Boleslavov kastelán a jeho ľudia) si postavili nové sídlo vrátane kostola.

Koncom 18. storočia bola stavbu už dosť schátraná a rozhodlo sa o jej zbúraní, ku ktorému došlo okolo roku 1820. Stavebný materiál mal byť použitý na výstavbu múru nového cintorína pri rotunde.

Základy kostola boli odkryté už v roku 1909 a archeologický výskum sa tu realizoval aj rokoch 1929 a 1931. Moderný výskum lokality sa realizoval v rokoch 1976-78.

Archeológovia okryli zvyšky stavby, z ktorej sa zachovalo základové murivo iba južnej čast, keďže severná časť bola zničená pri hĺbení veľkej jamy slúžiacej ako kostnica. Základy lode a apsidy boli murované rímskou klasovitou technikou (opus spicatum) a mali šírku 80 - 90 cm.

Pri výskume bolo odkrytých aj takmer 300 hrobov, z ktorých najstaršie možno datovať do druhej polovice 10. storočia (podľa denára bavorského vojvodu Henricha I. (948 - 955).

GPS: 50.191572228, 14.245571494

Zdroje (napr.):
- Bartošková, A.: Budeč. Významné mocenské centrum prvních Přemyslovců. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014.
- www.stredovek.com/
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Budec