Hrusice (ČR)

Výraznou dominantou obce Hrusice, rodiska známeho maliara Josefa Ladu, je románsky kostolík zasvätený sv. Václavovi, ktorý pochádza z 1. polovice 13. storočia.

Postavili ho zrejme na mieste staršej Kaplnky sv. Vojtecha spomínanej už na začiatku 13. storočia ako majetok ostrovského kláštora.

Ide o neveľkú jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou, predstavanou západnou vežou a pristavanou južnou sakristiou. Stojí na vyvýšenom mieste v opevnenom areáli.

Súčasnú podobu dostal objekt v rámci renesančnej prestavby po polovici 16. storočia, kedy boli zväčšené okná a zaklenutá loď. Súčasne bol aj zo statických dôvodov zamurovaný severný portál. 

Najcennejšou časťou stavby je severný ústupkový portál z červeného pieskovca s reliéfnou výzdobou tympanónu. Majstri, ktorí ho vytvorili, pochádzali zrejme zo sázavského kláštora. Dôkazom má byť prítomosť prvkov zo znaku sázavského opáta Reginarda.

Portál bol objavený po zásahu blesku v júli 1853, ktorý spôsobil aj popraskanie severnej steny lode. Zamurovaný vstup odkryla odpadnutá omietka.

Tympanón portálu je zdobený dvoma postavami, medzi ktorými je kríž, ktorý drží v ruke jedna z postáv. Z dolnej časti kríža vyrastajú dve protistojné dračie hlavy. Podľa niektorých odborníkov postavy predstavujú sv. Konštantína a Metoda alebo sv. Prokopa a sv. Václava.

Podľa iného výkladu ide o ženskú a mužskú, bližšie neurčenú, dvojicu ako súčasť obrazu symbolizujúceho vykúpenie duší mŕtvych Ježišom Kristom. Dračie hlavičky by tak predstavovali prednú a zadnú časť lodičky (bárky), ktorá tieto duše vyvezie z podsvetia. Má ísť o symboliku siahajúcu ešte do predkresťanského obdobia.

Zaujímavým je i reliéfny rad zvierat (dobytok či ovce?) v strednom prúte archivolty portálu. Obdobnú výzdobu nesie aj portál kostola v Záboří nad Labem.

Nejasnosti panujú aj ohľadom datovania tohto portálu a tympanónu. Podľa niektorých pochádza z rovnakého obdobia ako celý kostolík a archaické tvary reliéfu majú byť výsledkom práce neškoleného miestneho majstra, ktorý sa snažil napodobniť "vyššie" umenie. Podľa iných je reliéf tympanónu starší ako samotný kostolík. 

GPS: 49.909667946, 14.737687111

Zdroje:
- www.obec-hrusice.cz
- Koutek, T.: Románské kostoly Čech. Nakladatelství Brána, Praha 2014.
- Novák, A.: Vědomí středověku. Mladá Fronta, Praha 2007.
- Dvořáček, P.: Architektura českých zemí. Románský sloh. Levné knihy KMa, Praha 2005.

esteban