U susedov (strana 10)

Petronell-Carnuntum - rotunda (A)

Rakúska obec Petronell-Carnuntum je známa predovšetkým vďaka pamiatkam z rímskych čias. Nájdeme tu však aj zaujímavé stredoveké stavby. Jednou z nich je aj románska rotunda z polovice 12. storočia zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi.

Nagybörzsöny (HU)

Na maďarskom brehu Ipľa, len pár kilometrov od hraníc, nájdeme v dedinke Nagybörzsöny jeden z najkrajších vidieckych kostolíkov z románskeho obdobia u našich južných susedov.