Malín - Kostol sv. Štefana (ČR)

V areáli hradiska Slavníkovcov v dedinke Malín (dnes časť mesta Kutná Hora) nájdeme hneď dva ranostredoveké kostolíky. O význame lokality, kde bola zistená aj mincovňa, svedčí aj fakt, že ten mladší kostol pochádza z 12. storočia.

Ide o románsky kostolík zasvätený sv. Štefanovi, ktorý stojí na miestnom cintoríne iba pár desiatok metrov východne od predrománskeho chrámu. Jednoloďovú stavbu so západnou predstavanou vežou a polygonálnym presbytériom prestavali v gotickom a barokovom slohu. Obnovou prešiel aj po roku 1990.

V exteriéri sa zachovali viaceré románske architektonické detaily, ako sú združené okná na veži či malé štrbinové okienka na južnej a severnej strane lode.

GPS: 49.966874179, 15.305076241

Zdroje:
- Bartoš, M.: Památky Kutnohorska. Nemovité kulturní památky okresu Kutná Hora. Nakladatelství Kuttna, Kutná Hora 1998.
- www.kutnahora.cz
- www.bylany.com/vyzkum_malin
- www.stredovek.com/Malin2

esteban