Malín - Kostol sv. Jána Krstiteľa (ČR)

V areáli hradiska Slavníkovcov v dedinke Malín (dnes časť mesta Kutná Hora) nájdeme hneď dva stredoveké kostolíky. O význame lokality, kde bola zistená aj mincovňa, svedčí aj fakt, že ten mladší kostol pochádza z 12. storočia.

Tým starším objektom je predrománsky kostolík datovaný už na koniec 10. storočia a zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Malo by tak ísť o najstaršiu stavbu v regióne postavenú v čase najväčšieho rozmachu hradiska. Toto datovanie však zatiaľ nebolo presvedčivo doložené výskumom.

Jednolodie s polkruhovou apsidou a dostavanou západnou vežou bolo prestavané v gotike a viackrát aj v neskoršom období.

Za vlády Jozefa II. (1780 - 1790) bol kostolík odsvätený a v roku 1787 bol v dražbe predaný obci. Tá ho premenila na sklad zeleniny, dosiek a hospodárskeho náčinia. Od roku 1822 stavbu začali využívať ako sýpku, pričom interiér rozdelili na dve podlažia. Koncom 19. storočia spodné podlažie slúžilo ako skladisko miestnym hasičom, pričom poschodie sa naďalej využívalo ako sýpka.

K pôvodnej funkcii ho vrátili až po obnove v roku 1922, kedy bolo patrocínium zmenené na sv. Jána a Pavla.

Zo stredovekých detailov v exteriéri sú viditeľné románske okno na východnej strane apsidy a gotický portál na západnej strane veže.

GPS: 49.967188178, 15.302887559

Zdroje:
- Bartoš, M.: Památky Kutnohorska. Nemovité kulturní památky okresu Kutná Hora. Nakladatelství Kuttna, Kutná Hora 1998.
- Lutovský, M. - Petráň, Z.: Slavníkovci. Mýtus českého dějepisectví. Libri, Praha 2005.
https://www.schnablova.net/Sakralni%20architektura/Cesko/Stredocesky/Kut...
- www.kutnahora.cz
- www.bylany.com/vyzkum_malin
- www.stredovek.com/Malin1

esteban
2. 4. 2014, upravené 8. 1. 2022