Nagybörzsöny (HU)

Na maďarskom brehu Ipľa, len pár kilometrov od hraníc so Slovenskom, nájdeme v dedinke Nagybörzsöny v opevnenom areáli jeden z najkrajších vidieckych kostolíkov z románskeho obdobia u našich južných susedov.

Postavili ho z pravidelných kamenných kvádrov v 12. storočí a je zasvätený sv. Štefanovi. Ide o klasický typ jednoloďového emporového kostolíka s polkruhovou apsidou a západnou predstavanou vežou. Môžeme ho obdivovať v pôvodnej podobe nepoznamenanej neskoršími prístavbami.

Za pozornosť stojí oblúčikový vlys apsidy, ktorý je doplnený kamennými hlavičkami v jednotlivých oblúkoch. Podobný typ výzdoby sa nachádza aj na osteniach južného portálu, ktorého tympanón zdobí reliéf kríža lemovaný oblúčikovým vlysom.

Do rovnakého obdobia datujeme aj kamennú rotundu v obci Malé Kosihy, vzdialenej vzdušnou čiarou len pár kilometrov.

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu