Nagybörzsöny (HU)

Na maďarskom brehu Ipľa, len pár kilometrov od hraníc so Slovenskom, nájdeme v dedinke Nagybörzsöny v opevnenom areáli jeden z najkrajších vidieckych kostolíkov z románskeho obdobia u našich južných susedov.

Postavili ho z pravidelných kamenných kvádrov začiatkom 13. storočia a o niečo neskôr doplnili o vežu.

Chrám je zasvätený sv. Štefanovi kráľovi a až do 15. storočia slúžil ako farský kostol. Počas reformácie slúžil katolíkom, ktorí prišli o svoj pôvodný farský chrám. 

V roku 1779 bol románsky kostolík už v natoľko zlom stave, že sa uvažovalo o jeho zbúraní. napokon sa však podarilo získať finančné prostriedky na jeho opravu. Ďalšiu opravu si vyžiadal aj zásah bleskom v roku 1894 a udiala sa v rokoch 1904 - 1907.

Ide o klasický typ jednoloďovej emporovej stavby s polkruhovou apsidou a západnou predstavanou vežou. Môžeme ho obdivovať v takmer pôvodnej podobe.

Za pozornosť stojí oblúčikový vlys apsidy, ktorý je doplnený kamennými hlavičkami v jednotlivých oblúkoch. Podobný typ výzdoby sa nachádza aj na osteniach južného portálu, ktorého tympanón zdobí reliéf kríža lemovaný oblúčikovým vlysom.

Do rovnakého obdobia datujeme aj kamennú rotundu v obci Malé Kosihy, vzdialenej vzdušnou čiarou len pár kilometrov.

GPS: 47.936214912, 18.817643523

Zdroje:

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Sza...
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Istv%C3%A1n-templom
http://www.muemlekem.hu/muemlek/show/7140
https://nagyborzsony.hu/turizmus/latnivalok/szent-istvan-templom/
https://itservices.cas.unt.edu/~jimm/REDISCOVERY%207-09-2018/Photos/Hung...

esteban
20. 9. 2010