U susedov (strana 8)

Parndorf (A)

Už niekedy v 12. storočí postavili v obci Parndorf románsky kostolík, ktorého východná časť s apsidou sa zachovala do dnešných dní.

Mikulčice-Valy - kostol č. 5 (ČR)

V roku 1959 odkryli archeológovia neďaleko severovýchodnej brány mikulčického hradiska jednoloďový kostolík s kvadratickou apsidou.

Bruckneudorf (A)

Len pár sto metrov od archeologickej lokality rímskeho paláca medzi Parndorfom a mestom Bruck an der Leitha nájdeme v poli základy románskeho kostolíka z 13. storočia.

Malín - Kostol sv. Jána Krstiteľa (ČR)

V areáli hradiska Slavníkovcov v dedinke Malín nájdeme hneď dva stredoveké kostolíky. Tým starším objektom je predrománsky kostolík z konca 10. storočia.

Průhonice (ČR)

Súčasťou areálu zámku v obci Průhonice pri Prahe je pôvodne románsky kostolík zasvätený Narodeniu Panny Márie z konca 12. storočia.

Břeclav-Pohansko (ČR)

V roku 1959 objavil archeológ František Kalousek pri výskume lokality hradiska na Pohansku neďaleko Břeclavi základy veľkomoravského kostola.

Mikulčice-Valy - kostol č. 6 (ČR)

V roku 1960 odkryl český archeológ Josef Poulík unikátnu dvojapsidovú rotundu, prvú objavenú rotundu pochádzajúcu zčias Veľkej Moravy.

Podivín (ČR)

V mestečku Podivín neďaleko Břeclavi sa v hmote súčasného kostola zachovali zvyšky románskeho kostolíka z prvej polovice 13. storočia.

Staré Město-Špitálky (ČR)

V rokoch 1949 - 50 boli v Starom Měste v lokalite Špitálky odkryté zvyšky veľkomoravského kostola, ktorý mal podobu jednolodia s polkruhovou apsidou a západným nartexom.

Felsőregmec (HU)

Hneď za hranicami, neďaleko obcí Michaľany a Luhyňa, stojí v dedinke Felsőregmec románsky kostolík z 13. storočia, prestavaný v období gotiky.