Mikulčice-Valy - kostol č. 5 (ČR)

V roku 1959 odkryli archeológovia neďaleko severovýchodnej brány mikulčického hradiska jednoloďový kostolík s kvadratickou apsidou. Pôdorys stavby sa zachoval len v negatíve s výnimkou niekoľkých zvyškov základového muriva.

Išlo o stavbu s obdĺžnikovou loďou a svätyňou mierne sa zužujúcou východným smerom, čím propomína tvar lichobežníka. Vonkajšie rozmery kostolíka boli 12,5 x 7,5 metra.

Pri objekte sa nenašli hroby, odkrytá však bola kovolejárska dielňa, ktorá zrejme vyrábala priamo pre dvor panovníka.

GPS: 48.804736549, 17.090523541

Zdroje:
- Poulík, J.: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Academia, Praha 1975.
- Poláček, L.: Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice - pruvodce, svazek 1. AÚ AV ČR, Brno 2006.
- www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice
- Mikulčické múzem na FB

esteban