Podivín (ČR)

V mestečku Podivín neďaleko Břeclavi sa v hmote súčasného kostola zachovali zvyšky románskeho kostolíka z prvej polovice 13. storočia. Objavili ich pri oprave fasád v roku 1927 na severnej strane lode.

Prezentovaný je úsek kvalitného kvádrového muriva s ústupkovým portálom, ktorého archivolta je už mierne lomená ako predzvesť nastupujúceho gotického slohu. Na tympanóne je päťlaločný reliéf zdobený zvyškami figurálnej maľby.

Súčasná podoba kostola pochádza z neogotickej prestavby v roku 1829.

GPS: 48.826478384, 16.845742464

Zdroj:
- Kordiovský, E. - Danihelka, J.: Brána do kraje. Průvodce obcemi okresu Břeclav. Regionální muzeum Mikulov, Mikulov 1999.

esteban