Bruckneudorf (A)

Len pár sto metrov od archeologickej lokality rímskeho paláca medzi rakúskym Parndorfom a mestom Bruck an der Leitha nájdeme v poli základy románskeho kostolíka z 13. storočia.

Išlo pôvodne o neveľkú jednoloďovú stavbu s apsidou sčasti podkovovitého tvaru, typickým pre predrománske a ranorománske obdobie.

Niektoré zdroje uvádzajú, že ide o stavbu až z 9. storočia, ktorá bola postavená v súvislosti s kristianizáciou Avarov po rozvrátení ich ríše, resp. dokonca ako súčasť Veľkomoravskej ríše. Podľa ďalšej hypotézy bol kostolík postavený v priebehu 11. storočia, keď túto oblasť ovládalo Uhorské kráľovstvo.

Lokalita bola odkrytá v roku 1956 a v roku 1962 bola pamiatkovo prezentovaná. Je voľne prístupná, nachádza sa pár desiatok metrov od poľnej cesty.

GPS: 48.016729886, 16.847306192

Zdroje:
- http://de.wikipedia.org
- www.bruckneudorf.eu

esteban
21. 4. 2014