Mikulčice-Valy - kostol č. 8 (ČR)

V roku 1961 objavili archeológovia neďaleko opevnenia predhradia jednoloďový kostolík s kvadratickou apsidou. Na rozdiel od ostatných stavieb tu našli kompletne zachované základové murivo.

Išlo o neveľkú stavbu s obdĺžnikovou loďou a pravouhlo ukončenou apsidou. Vonkajšie rozmery kostolíka boli približne 10,5 x 7 metrov. Postavili ho na severnom brehu riečneho ramena, ktoré slúžilo ako prirodzená ochrana opevneného areálu predhradia.

Pri kostolíku sa našlo len málo hrobov s chudobnou výbavou. Východne od stavby boli odkryté zvyšky ďalšieho objektu, ktorým mohol byť podľa odborníkov starší drevený kostol.

GPS: 48.806234583, 17.085639238

Zdroje:
- Poulík, J.: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Academia, Praha 1975
- Poláček, L.: Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice - pruvodce, svazek 1. AÚ AV ČR, Brno 2006.
- www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice
- Mikulčické múzem na FB

esteban