Břeclav-Pohansko (ČR)

V roku 1959 objavil archeológ František Kalousek pri výskume lokality Pohansko neďaleko mesta Břeclav základy veľkomoravského kostola patriaceho k hradisku jedného z významných veľmožov. Išlo o pozdĺžne jednolodie s polkruhovou apsidou, neskoršie doplnené o dve prístavby.

Kostol postavili v severovýchodnej časti hradiska niekedy okolo polovice 9. storočia. Pod stavbou sa našli dve kruhové jamy, ktoré mohli byť pôvodne súčasťou slovanskej svätyne.

Zrejme v súvislosti s príchodom byzantskej misie bola k západnému priečeliu pristavaná predsieň a k južnej strane lode pripojená malá prístavba. Celá stavba bola dlhá 18,65 metra a široká 7,2 metra.

Interiér bol zdobený nástennými maľbami. Dlážka v lodi bola maltová, v predsieni len z nasucho kladených kameňov. Vo východnej časti lode sa nachádzala murovaná priečka, ktorá oddeľovala priestor lode od svätyne.

Kostolík slúžil svojmu účelu cca do polovice 10. storočia, o čom svedčí i vek najmlaších hrobov, ktoré sa našli v okolí. Nejakú dobu ešte stavbu využívali na svetské účely.

Pôdorys kostolíka je pomerne nevýrazne prezentovaný na lúke severne od empírového zámočku. Vedie k nemu chodík z prístupovej cesty a nálezy sú predstavené na informačnej tabuli. V zámočku sú vystavené nálezy z výskumu veľkomoravského hradiska, vrátane jeho modelov.

GPS: 48.732098941, 16.897063851

Zdroje:
- Dostál, B.: K rekonstrukci velkomoravskeho kostela na Pohansku. In: Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university E 37, 1992, str. 73 – 88 (dostupné aj tu:http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/110129/E_Arch...).
- www.muzeumbv.cz/zamecek-pohansko

esteban