Petronell-Carnuntum - rotunda (A)

Rakúska obec Petronell-Carnuntum, ležiaca cca 20 km západne od Bratislavy, je známa predovšetkým vďaka pamiatkam z rímskych čias. Nájdeme tu však aj zaujímavé stredoveké stavby. Jednou z nich je aj románska rotunda z polovice 12. storočia zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi.

Takzvanú Rundkapelle postavili templári a mala slúžiť pôvodne ako baptistérium (miesto, kde sa krstilo). Počas tureckých a napoleonských vojen bol objekt ťažko poškodený.

V 18. storočí si v rotunde vybudovala hrobku rodina von Abensperg-Traun, ktorej patril aj neďaleký zámok. Rozsiahlej obnovy sa kaplnka dočkala v 50. rokoch minulého storočia a potrebovala by ju aj v súčasnosti (august 2011), vzhľadom na veľké trhliny v obvodových múroch.

Typologicky ide o pomerne veľkú rotundu postavenú z opracovaných kamenných kvádrov. Jej polkruhovo zakončená, trocha pretiahnutá apsida smeruje takmer presne na východ. Fasádu členia polkruhové prípory s ozdobnými hlavicami a pod strechou oblúčikový vlys a zuborez. Na západnej strane sa zachoval pekný ústupkový portál. Pôvodné okná boli zväčšené, nájdeme tu však ešte niekoľko menších okien kruhového tvaru. Tie naznačujú možnosť, že rotunda mala dve podlažia, pričom to vrchné bolo na obranné účely (podobne ako pri rotunde v Šiveticiach).

Zdroje:
- www.petronell.at

esteban