Poříčí nad Sázavou - Kostol sv. Havla (ČR)

Kostol sv. Havla predstavuje napriek rozsiahlej barokovej prestavbe zaujímavú ukážku románskeho staviteľstva. Postavili ho niekedy koncom 12. alebo začiatkom 13. storočia ako náročnejšie poňaté jednolodie s dvojicou veží na južnej a severnej strane a polkruhovou apsidou nad kryptou.

V roku 1620 kostol vyhorel a bol následne aj opravený. Súčasný vzhľad dostal v rámci dvoch barokových opráv v rokoch 1677 a 1745 - 50. Románsku emporu nahradila nová tribúna, južný portál bol zamurovaný a nahradený novým vstupom na západnom priečelí. V 19. storočí bola južná veža nadstavaná.

Z románskej stavby sa zachovala celá hmota stavby s dolnými časťami veží. V interiéri ide najmä o pôvodnú kryptu pod apsidou, zaklenutou na štyri osemboké stĺpy a osvetlenou pôvodnými štrbinovými oknami na úrovni terénu.

Hodnotný je i zamurovaný južný portál, ktorého tympanón je zdobený reliéfom rovnoramenného kríža doplneného po stranách stromami.

GPS: 49.840279698, 14.680523872

Zdroje:
- Koutek, T.: Románské kostoly Čech. Nakladatelství Brána, Praha 2014.
- http://poricinadsazavou.webnode.cz/pamatky/
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svateho_Havla

esteban