Stříbrná Skalice - Rovná (ČR)

Kostolík zasvätený sv. Jakubovi väčšiemu na cintoríne v niekdajšej osade Rovná predstavuje jeden z najkrajších a najvyspelejších príkladov stredovekej sakrálnej stavby na českom vidieku. Vďačí tomu blízkosti významného benediktínskeho kláštora v Sázave, ktorý bol založený už v prvej polovici 11. storočia a kde sa uplatňovala slovanská bohoslužba.

Stavbu postavili v dominantnej polohe pri panskom sídle niekedy v poslednej tretine 12. storočia ako neveľkú stavbu s pozdĺžnou loďou a polkruhovou apsidou. Stavebným materiálom boli opracované kamenné kvádre z tmavočerveného pieskovca, ktorý sa ťažil v neďalekej obci Nučice.

Išlo o kostolík so západnou emporou, ktorá bola prístupná z interiéru schodiskom pri južnej stene lode a z exteriéru severným portálom na poschodí (vo výške viac ako 4,5 m), ktorý kostolík podľa všetkého spájal s panským sídlom.

O prítomnosti panského sídla severne od kostolíka svedčí aj reprezentatívne zdobená fasáda severnej lode, vrátane pôvodného hlavného vstupu do chrámu (ten sa zvyčajne nachádzal skôr na južnej strane).

Niekedy v rokoch 1180 - 1240 bol interiér kostolíka vyzdobený hodnotnými nástennými maľbami, ktoré v apside znázorňujú tradičné výjavy Krista v mandorle, doplnené zástupom apoštolov a scénami zo života sv. Jakuba vačšieho. V lodi sú zobrazené scény zo života Krista, ktoré dopĺňajú na západnej stene o niečo mladšie výjavy z legendy o sv. Mikulášovi.

Význam kostolíka zvyšuje aj plastická výzdoba severnej steny lode v podobe reliéfov zvierat a bájnych bytostí spolu so zvieracou sekundárne osadenou konzolou. Okrem symbolickej mali aj ochrannú (tzv. apotropaickú) funkciu. V súčasnosti sú originály uschované v interiéri kostolíka a v exteriéri nahradené kópiami.

Stavba ponúka aj ďalšie veľmi pekné architektonické detaily románskeho slohu - okrem štrbinových okien ide aj o oblúčikový vpys zdobiaci apsidu a sčasti aj tympanón zamurovaného severného portálu.

V interiéri zaujme okrem malieb aj netradične riešená západná tribúna, ktorá sa do lode otvára dvoma oblúkmi nad sebou. Ide o neskoršiu úpravu, pričom pôvodne išlo podľa všetkého o klasickú dvojosú románsku emporu podoprenú v stred stĺpom alebo pilierom (jeho základy sa našli pri výskume). Zdobené kamenné články oblúkov boli pri prestavbe v 17 či 18. storočí sekundárne použité do dnešnej podoby.

GPS: 49.895871532, 14.860049486

Zdroje:
- Hauserová, M. - Kocourek, T. - Svoboda, Š. - Šmied, M.: Kostel svätého Jakuba většího v Rovné u Stříbrné Skalice. Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka, Stříbrná Skalice, 2013.
- Koutek, T.: Románské kostoly Čech. Nakladatelství Brána, Praha 2014.
- Merhautová, A. - Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1983.
- http://www.svprokop-sazava.cz/?page_id=91
- http://cestyapamatky.cz/kolinsko/rovna/kostel-sv-jakuba

esteban