Aiterhofen (DE)

Bavorská obec Aiterhofen sa môže pochváliť pôvodne románskou trojloďovou bazilikou zasvätenou sv. Margaréte z prvej štvrtiny 13. storočia. Aj napriek prestavbám v 18. a 19. storočí si udržala svoju stredovekú podobu a vďaka vyvýšenej polohe predstavuje výraznú dominantu zástavby i krajiny.

Objekt postavili ako klasické trojlodie so svätyňou zloženou z obdĺžnikového chóru a polkruhovej apsidy. Kostol mal iba jednu vežu umiestnenú asymetricky na severnej strane západného priečelia. Architektonické detaily svedčia o príbuznosti stavby s nie tak vzdialeným Regensburgom.

V priebehu 18. storočia sa uskutočnila baroková prestavba, v rámci ktorej boli zväčšené románske okná a kostol dostal nové vnútorné zariadenie. V 80. rokoch 19. storočia prešiel objekt neorománskou obnovou. Interiér bol zaklenutý a ku kostolu pristavali dvojpodlažnú sakristiu a kaplnku. Súčasnú podobu dostal pri ďalšej obnove v rokoch 1912 - 13.

Opravy sa realizovali aj v roku 1972 a zatiaľ posledná bola ukončená v roku 2011.

GPS: 48.845245429, 12.618178725

Zdroje:
- Soffner-Loibl, M.: Aiterhofen, St. Margareta. Sprievodca kostolom (v nemčine - www.kunstverlag-peda.de).
- https://de.wikipedia.org/wiki/St._Margareta_(Aiterhofen)

esteban