Fulda - Kostol sv. Michala (DE)

Kostol sv. Michala vo Fulde patrí k vôbec najstarším zachovaným sakrálnym stavbám v Nemecku a jeho počiatky siahajú až do karolínskeho obdobia.

Objekt postavili v rokoch 820 - 822 v podobe dvojpodlažnej rotundy, ktorá slúžila ako pohrebná kaplnka pri známom kláštore založenom už v roku 744. Jej predlohou bola rotunda Anastasis v rámci Kostola Božieho hrobu v Jeruzaleme zo 4. storočia.
Rotundu vo Fulde mal architektonicky navrhnúť mních Rakolf.

Horné podlažie má podobu kruhovej lode s polkruhovo ukončenou východnou apsidou. Nad loďou sa vypína tambur nesený 8 stĺpmi. Spodné podlažie je zaklenuté na nízky centrálny pilier.

V roku 915 bola podľa všetkého aj rotunda poškodená pri vpáde Maďarov, čo si vyžiadalo následnú opravu dokončenú v roku 938.

V druhej polovici 11. storočia bola rotunda značne prestavaná. Okrem zvýšenia obvodových múrov došlo k prístavbe západnej lode s mohutnou vežou, ako aj bočnými prístavbami, vďaka ktorým rozšírená stavba získala pôdorys kríža. Súčasne bol interiér vyzdobený nástennými maľbami, ktoré sa sčasti zachovali dodnes.

Ďalšie stavebné úpravy sa realizovali aj v 14. a 17. storočí. Zbarokizovaná bola stavba v rokoch 1715 - 1719, kedy tiež pristavali polvalcové schodisko k samotnej rotunde a tiež kaplnku sv. Rocha.

V rokoch 1854 - 55 prešiel kostol neorománskou prestavbou, do pôvodnej podoby bol renovovaný v roku 1935. Škody spôsobené náletmi v roku 1944 boli opravené po skončení vojny. V rokoch 1990 - 92 sa uskutočnila veľká obnova exteriéru a zastrešenia.

Z karolínskeho obdobia sa zachovala krypta a dolná časť obvodových múrov rotundy. V krypte nájdeme centrálny nosný pilier, ktorý má hlavicu ešte v iónskom štýle. Pôvodné sú aj štyri nosné stĺpy v lodi, ktoré majú hlavice korinstského štýlu (zvyšné 4 stĺpy sú ranorománske s kubickými hlavicami).

Z ranorománskeho obdobia tu nájdeme združené okna delené stĺpikmi s kubickými hlavicami v spodnej časti tamburu, ako aj viacero štrbinových okien na rotunde i lodi. Na veži sa nachádzajú trojité okná. V hornej časti víťazného oblúka sa zachovala nástenná maľba z 11. storočia zachytávajúca sv. Michala archanjela s ďalšími anjelmi. Na ďalších plochách sa našli zvyšky scén z Nového zákona a postavy anjelov a svätcov.

GPS: 50.554745586, 9.672281742

Zdroje:
- St. Michael´s at Fulda. Sprievodca po pamiatke, dostupný v nemeckom a anglickom jazyku v kostole. Verlag Parzeller, Fulda 2005.
- https://de.wikipedia.org/wiki/Michaelskirche_(Fulda)
- http://www.stadtpfarrei-fulda.de
- www.youtube.com/watch?v=TJ_maSepG2M

esteban