U susedov (strana 3)

Hainburg/Donau - karner (A)

Len pár kilometrov od Bratislavy stojí v mestečku Hainburg an der Donau románsky karner z prvej tretiny 13. storočia. Ide o typického predstaviteľa tejto kategórie sakrálnych stavieb a má podobu rotundy s východnou apsidou.

Mikulčice-Valy - kostol č. 10 (ČR)

V roku 1963 odkryli archeológovia asi 200 m juhozápadne od kniežacieho hradu zvyšky jednoloďového kostolíka s kvadratickou apsidou.

Szalonna (HU)

Necelých tridsať kilometrov za hranicou nájdeme v obci Szalonna jednu z najzaujímavejších románskych stavieb u našich južných susedov.

Kittsee (A)

V poli juhozápadne od obce Kittsee, len pár kilometrov od Petržalky, stojí ako posledný svedok zaniknutej dediny Lebern ruina veže stredovekého Kostola sv. Michala známa aj ako Heidenturm.

Tečovice (ČR)

Len pár kilometrov západne od mesta Zlín stojí na okraji obce tečovice románsko-gotický kostol z druhej polovice 13. storočia. Pochváliť sa môže autenticky zachovanou architektúrou i hodnotnými nástennými maľbami.

Fulda - Ratgar-Basilika (DE)

Už len exponáty múzea a časť muriva dómu pripomínajú slávnu históriu ranostredovekého kláštora benediktínov v meste Fulda, ktorého kostol bol vo svojej dobe najväčším chrámom severne od Álp.

Kolín - Kostol Všetkých svätých (ČR)

Priam v poslednej chvíli sa dočkal záchrany ranogotický Kostol Všetkých svätých v Kolíne. Po zbombardovaní počas druhej svetovej vojny a požiari, ktorý založili bezdomovci, stála jeho ruina na pokraji zániku.

Plattling (DE)

Na brehu rieky Isar v nemeckom Bavorsku stojí v areáli cintorína románsko-gotický Kostol sv. Jakuba, ktorý predstavuje pekný príklad oboch stavebných slohov.

Kouřim (ČR)

Jednu z najhodnotnejších ukážok ranogotickej sakrálnej architektúry v Česku nájdeme v mestečku Kouřim. Ide o Kostol sv. Štefana z druhej polovice 13. storočia stojaci v juhovýchodnom rohu námestia.

Windberg (DE)

Východne od bavorského Regensburgu nájdeme v obci Windberg pôvodne románsky kláštor z 12. storočia. Do dnešných dní si pôvodný stredoveký vzhľad zachoval predovšetkým kláštorný kostol.