Fulda - Ratgar-Basilika (DE)

Už len exponáty múzea a časť muriva dómu pripomínajú slávnu históriu ranostredovekého kláštora benediktínov v meste Fulda. Anály vedené tamojšími mníchmi predstavujú okrem iného jeden z najvýznamnejších písomných prameňov k dejinám Veľkej Moravy.

Kláštor vo Fulde založil sv. Sturmius, žiak sv. Bonifáca, v roku 744 inšpirovaný kláštormi v Taliansku. Po mučeníckej smrti sv. Bonifáca bolo jeho telo pochované práve vo Fulde, ktorá sa tak stala významným pútnickým miestom. Význam kláštora rástol aj vďaka podpore kráľa a cisára Karola Veľkého a rýchlo sa stal jedným z najvýznamnejším duchovných a vzdelávacích centier na celom území terajšie Nemecka.

Významu kláštora zodpovedala aj jeho architektúra. Kamenný kláštorný kostol v podobe trojloďovej baziliky tu postavili ešte v 8. storočí a o niekoľko desaťročí neskôr ho rozšírili západným smerom.

Začiatkom 9. storočia, za opáta Ratgara, pristavali ku kostolu západný transept so svätyňou a z východnej strany pristavali rajský dvor. Tým došlo k zmene orientácie chrámu, keď hlavná svätyňa bola na západnej strane, nie na východe, ako to bolo v stredoveku takmer nespochybniteľným pravidlom. Vzorom v tomto prípade bola Bazilika sv. Petra v Ríme. Rozšírený kostol bol vysvätený v roku 819.

Celý komplex mal dĺžku 219 m. Vo svojej dobe bol kostol, známy aj ako Ratgar-Basilika, najväčším chrámom severne od Álp. Mal podobu reprezentatívnej stavby s východnou i západnou svätyňou, západným transeptom a dvojicou veží na východnej strane.

V takejto podobe kostol stál ešte v roku 1700. Vtedy sa rozhodlo, že stredovekú stavbu nahradia na tú dobu moderným barokovým chrámom. Preto kostol, ktorého stavebné dejiny siahali takmer 1000 rokov do minulosti takmer úplne zbúrali a na jeho pôdoryse, sčasti s využitím pôvodného muriva, postavili v rokoch 1704 - 1712 novú stavbu. Pritom ponechali aj jeho pôvodnú orientáciu svätyňou na západ. Od roku 1752 sa nový chrám stal tiež katedrálou novozriadeného biskupstva so sídlom vo Fulde.

Pôvodné murivo sa zachovalo predovšetkým v spodných častiach oboch súčasných veží, pričom v interiéri je prezentované kvádrové murivo a menší portál s polkruhovým tympanónom na severnej strane severnej veže.

Pri južnej strane kostola bolo zriadené múzeum dómu, v ktorom sú prezentované predrománske, románske i gotické architektonické články a náhrobné kamene objavené počas výskumu súčasného chrámu. Neďaleko dómu dodnes stojí ďalšia karolínka stavba - Kostol sv. Michala.

GPS: 50.554009645, 9.672203354

Zdroje:
- Schmitt, A. - Schmitt, T.: Fulda Cathedral. Verlag Parzeller Fulda, 2002.
- https://de.wikipedia.org/wiki/Ratgar-Basilika
- https://en.wikipedia.org/wiki/Fulda_Cathedral
- http://www.tourismus-fulda.de/sehenswuerdigkeiten/sehenswertes/einzelans...
- https://www.bistum-fulda.de/bistum_fulda/kunst_musik/kunst/dommuseum/

esteban

Titulné foto - https://de.wikipedia.org/wiki/Fuldaer_Dom#/media/File:Kupferstich_fulda_...