Windberg (DE)

Východne od bavorského Regensburgu neďaleko mesta Bogen nájdeme v obci Windberg pôvodne románsky kláštor z 12. storočia. Do dnešných dní si pôvodný stredoveký vzhľad zachoval predovšetkým kláštorný kostol.

Kláštor založil v prvej štvrtine 12. storočí gróf Albrecht I. z Bogenu s pomocou bamberského biskupa Ota vo vyvýšenej polohe na mieste hradu - pôvodného sídla grófov z Bogenu. Po krátkom čase prišli do kláštora premonštrátski mnísi.

V roku 1142 vysvätil kláštorné oltáre olomoucký biskup Jindřich Zík za prítomnosti grófa Albrechta. Českú stopu v dejinách kláštora posilnilo české knieža Vladislav II., ktorý mu daroval štyri dediny pri meste Sušice. V roku 1146 vydal pápež Eugen III. listinu, ktorou kláštor povýšil na opátstvo zasvätené Panne Márii.

V baroku prešiel kostol úpravami, ktoré sa dotkli predovšetkým interiéru. Z dôvodu nedostatku financií sa, našťastie, nerealizovali rozsiahlejšie prestavby samotnej stavby. Tá bola presvetlená upravenými a novo prerazenými oknami. Prestavaná bola aj veža.

Kláštor bol zrušený v roku 1803 v rámci prebiehajúcej sekularizácie. Kostol sa stal farským a väčšinu kláštorných budov predali súkromným vlastníkom. Tí tam zriadili pivovar. Kláštor bol obnovený v roku 1923, keď sem prišli premonštráti z Holandska.

Kláštorný kostol mal podobu rozmernej trojloďovej románskej baziliky s priečnou loďou s trojicou polkruhových apsíd na východnej strane, z ktorých sa zachovala centrálna a južná. V 13. storočí pristavali k západnej strane severnej časti priečnej lode vežu.

Z architektonických detailov sa zachovali predovšetkým reprezentatívny ústupkový portál na západnom priečelí s bohatou reliéfnou výzdobou tympanónu i hlavíc stĺpikov. Ozdobu západného priečelia dopĺňajú aj plastiky ľudských hláv i reliéfy zvierat pod strechou.

Menší románsky portál sa nachádza aj na severnej časti a rovnako tu nájdeme peknú reliéfnu výzdobu tympanónu a hlavíc. Fasády hlavnej lode i bočných lodí členia románske štrbinové okná striedavo s barokovými. Na románskej veži sa nachádzajú združené okná.

GPS: 48.940074587, 12.746833563

Zdroje:
- http://www.praemonstratenserabtei-windberg.de/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Windberg_Abbey
- http://www.sehenswerter-bayerischer-wald.de/adresse-kloster-windberg-nie...

esteban