Mikulčice-Valy - kostol č. 10 (ČR)

V roku 1963 odkryli archeológovia asi 200 m juhozápadne od kniežacieho hradu zvyšky jednoloďového kostolíka s kvadratickou apsidou. Išlo v poradí už o 10. kostol v rámci mikulčickej aglomerácie, u ktorého sa predokladá vplyv z oblasti Dalmácie.

Kostolík mal podobu jednolodia (rozmery lode 900 x 590 - 670 cm) s apsidou obdĺžnikového pôdorysu (230 cm x 360 cm) a malou prístavbou na juhozápadnej strane lode. Fasády stavby boli členené radom oporných pilierov či lizén, čo je typickým prvkom pre oblasť Dalmácie a poznáme ich aj z veľkomoravskej baziliky v Bratislave.

V interiéri sa našli zvyšky dvoch pilierov, čo dokladá existenciu murovanej tribúny. Kostolík tak bol zrejme súčasťou veľmožského dvorca v podhradí. Pri výskume bolo odkrytých len 6 hrobov, čo sťažuje presnejšie datovanie vzniku stavby, ale súčasne môže naznačovať, že bol postavený skôr koncom 9. storočia, nie dlho pred zničením mikulčického hradiska.

GPS: 48.803789655, 17.084510028

Zdroje:
- Poulík, J.: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Academia, Praha 1975
- Poláček, L.: Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice - pruvodce, svazek 1. AÚ AV ČR, Brno 2006.
- www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice
- Mikulčické múzem na FB

esteban