Szalonna (HU)

Necelých tridsať kilometrov za hranicou nájdeme v obci Szalonna jednu z najzaujímavejších románskych stavieb u našich južných susedov.

Niekedy na prelome 12. a 13. storočia tu postavili rotundu ako tehlovú stavbu s valcovou loďou a polvalcovou apsidou na východnej strane. Stavitelia pritom využili široký repertoár ozdobných prvkov, ktoré im tehla ako stavebný materiál ponúkala.

Nájdeme tu podstrešný oblúčikový vlys, na ktorý sa v pravidelnom rytme napájajú lizény, zuborez i vodorovné pásy zo zaoblených tehál. Ostenia okien majú podobu viacnásobných drobných ústupkov. Kombinácia tehlového muriva s bielymi fasádami je aj dnes veľmi pôsobivá. Začiatkom 13. storočia bol interiér vyzdobený cyklom malieb zo života sv. Margity Antiochijskej, ktorej bol kostolík aj pôvodne zasvätený.

Ešte v 13. storočí rotunda už kapacitne prestala miestnym veriacich stačiť a preto došlo niekedy medzi rokmi 1275 - 1300 k rozsiahlej prestavbe. Západnú polovicu pôvodnej lode rotundy odbúrali a na jej mieste postavili omnoho väčšiu loď nepravidelného obdĺžikového pôdorysu. Zvyšná časť rotundy sa zmenila funkčne na svätyňu rozšíreného kostolíka.

Novopostavenú loď osvetľujú tri štrbinové okná na južnej strane. Nový vstup do kostola bol vytvorený v západnom priečelí lode podľa všetkého aj s využitím častí pôvodného vstupu do rotundy.

Ďalšie úpravy sa realizovali koncom 14. storočia a v prvých desaťročiach 15. storočia. Obvodové múry rotundy boli zvýšené o kamennú rímsu zdobenú motívom diamantovania. Zo severnej strany pristavali k zvyšku rotundy obdĺžnikovú sakristiu (neskoršie zbúranú). V roku 1426 potom vyzdobili nástennými maľbami aj interiér novšej lode (zachovali sa predovšetkým na vnútornej špalete víťazného oblúka).

Počas reformácie prešiel kostolík do rúk kalvínov a reformovanej cirkvi patrí aj v súčasnosti. V ohradenom areáli stojí vedľa kostola aj pekná drevená zvonica. Komplexný výskum objektu sa realizoval v 70. rokoch 20. storočia.

GPS: 48.449098954, 20.736588832

Zdroje:
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- https://hu.wikipedia.org/wiki/Szalonnai_reform%C3%A1tus_templom
- http://www.varak.hu/Pozoruhodnosti/index/391-Szalonna-templom/
- http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=3177

esteban