Tečovice (ČR)

Len pár kilometrov západne od mesta Zlín stojí na okraji obce tečovice románsko-gotický kostol z druhej polovice 13. storočia. Pochváliť sa môže autenticky zachovanou architektúrou i hodnotnými nástennými maľbami.

Kostol zasvätený sv. Jakubovi st. postavili vo vyvýšenej polohe neďaleko opevnenej tvŕdze, ktorej zvyšky boli doložené výskumom. Chrám má typickú dispozíciu jednolodia s predĺženým rovno ukončeným presbytériom a severnou sakristiou.

V prvej stavebnej fáze (cca posledná tretina 13. storočia, uvádzajú sa 60. roky 13. storočia) bola postavená súčasná loď s pôvodnou svätyňou. K tejto najstaršej etape sa viaže aj vzácna kamenná krstiteľnica datovaná do obdobia konca 13. až začiatku 14. storočia.

O cca sto rokov neskôr došlo k prestavbe v štýle vrcholnej gotiky, kedy kostol dostal nové, zrejme dlhšie presbytérium zaklenuté dvoma poliami krížovej rebrovej klenby a severnú sakristiu.

Z tohto obdobia pochádzajú viaceré okná s kamennými kružbami, ako aj portály kostola, pričom západný vstup mali zhotoviť majstri pracujúci na kláštoronom chráme vo Velehrade. V 14. stororočí bol takisto interiér vyzdobený hodnotnými nástennými maľbami, ktoré sa dodnes zachovali v značnom rozsahu predovšetkým v presbytériu kostola.

Objekt bol upravovaný aj v období baroka, kedy dostal okrem iného aj menšiu strešnú vežičku.

GPS: 49.224129545, 17.582228895

Zdroje:
- https://www.farnostmalenovice.cz/kostel-sv-jakuba/
- https://otevrenebrany.cz/tecovice-kostel-sv-jakuba-vetsiho/
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jakuba_Star%C5%A1%C3%A...(Te%C4%8Dovice)

esteban