Kolín - Kostol Všetkých svätých (ČR)

Priam v poslednej chvíli sa dočkal záchrany ranogotický Kostol Všetkých svätých v Kolíne. Po zbombardovaní počas druhej svetovej vojny a požiari, ktorý založili bezdomovci, stála jeho ruina na pokraji zániku. Pred niekoľkými rokmi sa však dočkal obnovy a teraz stojí v upravenom a zakonzervovanom stave.

Kostolík postavili niekedy v tretej štvrtine 13. storočia ako ranogotickú stavbu jednoduchého pôdorysu v podobe jednolodia s kvadratickým presbytériom. Ako miesto výstavby si stavitelia vybrali kamenný ostroh nad vtedajším riečiškom Labe na predmestí Kolína.

Stavba bola dokončená v prvej štvrtine 14. storočia. Okolo roku 1500 prešiel neskorogotickými úpravami, ktorých dôkazom je okrem iného portál v severnej stene lode.

V roku 1611 sa objekt dočkal renesančnej prestavby, kedy bola jeho loď predĺžená západným smerom. V novom priestore bola vybudovaná tribúna pre organ.

Počas 30-ročnej vojny bol kostol vydrancovaný a poškodený vojakmi, ktorí táborili v jeho okolí. Opravili ho v druhej polovici 17. storočia a v roku 1682 sa v ňom opäť konali bohoslužby.

V rokoch 1760 - 69 prešiel chrám barokovou prestavbou, v rámci ktorej boli výrazne upravené fasády a kostolík dostal aj typický barokový štít na západnom priečelí.

Už v roku 1786 však bol v rámci reforiem Jozefa II. objekt zrušený ako kostol a v nasledujúcom období začal bez údržby chátrať. Provizórnej opravy sa dočkal až v rokoch 1911 - 1913.

Komplexná obnova kostola sa realizovala v roku 1933, kedy bol aj opätovne vysvätený. V apríli 1945 však dostal priamy zásah leteckou bomou a ocitol sa ruinách.

V roku 1963 sa objavili súkromné aktivity na záchranu rozpadajúcej sa zrúcaniny, ale vykonali sa práce len menšieho rozsahu. Po roku 2000 sa o objekte usídlili bezdomovci, ktorí v roku 2006 spôsobili požiar.

Práce na obnove kostolíka i celého ohradeného areálu sa začali v roku 2012. Podarilo sa zabezpečiť lokalitu pred neželanými návštevníkmi, domurovať chýbajúce časti muriva, sanovať statické poruchy a položiť novú dlažbu. V roku 2016 sa práce zastavili, pričom projekt ešte ráta s opravou západného priečelia a zastrešením celej stavby.

Aj v súčasnosti však už kostolík predstavuje pekný a pôsobivý príklad gotickej architektúry viditeľný aj z vlaku (v smere z východu) a ľahko dostupný z hlavnej železničnej stanice Kolín. Areál je však uzamknutý.

GPS: 50.023756042, 15.216580439

Zdroje:
-
- http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/kostel-vsech-svatych
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch_(Kol%C3%ADn)
-

esteban