Hainburg/Donau - karner (A)

Len pár kilometrov západne od Bratislavy stojí v mestečku Hainburg an der Donau románsky karner z prvej tretiny 13. storočia. Ide o typického predstaviteľa tohto typu sakrálnych stavieb - cintorínskych kaplniek, ktoré boli v stredoveku zvlášť rozšírené na území Rakúska, odkiaľ sa dostali aj k nám.

Karner stál pri dnes už zaniknutom Kostole sv. Martina, ktorý začali stavať ako reprezentatívnu stavbu v roku 1230 na mieste staršieho chrámu z 11. storočia.

Pohrebná kaplnka má podobu dvojpodlažnej rotundy s východnou apsidou a postavili ho z pravidelne opracovaných kamenných kvádrov. Z architektonických detailov sa zachoval najmä západný ústupkový portál, štrbinové okná a prípory členiace fasádu.

Podobné karnery nájdeme aj v blízkom okolí (napr. v Bad Deutsch-Altenburgu) a viaceré pôvodne stáli aj v Bratislave (karner sv. Jakuba, karner pri dóme).

Zdroje:
- http://www.hainburg-donau.gv.at/Sehenswuerdigkeiten

esteban