Plaveč (ČR)

Niekoľko kilometrov severne od Znojma sa v obci Plaveč nachádza románska rotunda spomínaná už v roku 1234. Stojí v areáli tamojšieho zámku a dodnes slúži na liturgické účely.

Objekt postavili najneskôr v prvej tretine 13. storočia ako kaplnku opevneného sídla, predchodcu dnešného zámku. Mal podobu rotundy s valcovou loďou a východnou polvalcovou apsidou. Nad loďou sa týči neveľká murovaná lucerna so združenými oknami.

Pôvodné patrocínium bolo Nanebovzatia Panny Márie, ktoré bolo neskoršie doplnené o sv. Františka Xaverského. V 15. storočí prešla rotunda gotickou prestavbou a bola rozšírená o murovanú predsieň. V roku 1868 bola vybudovaná pod objektom krypta rodu Widmanovcov.

Rotunda prešla obnovou v roku 2008 a v súčasnosti patrí Domovu dôchodcov v zámku. Slúži ako filiálna kaplnka rímskokatolíckej farnosti v susednej obci Únanov.

Murivo rotundy z lomového kameňa je prezentovaná bez omietky, pričom na severozápadnej strane sa nachádza jeden riadok šikmo uložených kameňov, pripomínajúcich klasové murivo.

Na murovanej lucerne sa nachádzajú dve združené okná, na jej vrchole kamenná plastika so štyrmi ľudskými tvárami obrátenými na štyri svetové strany. Vo vežičke prístavby je zavesený zvon z roku 1487.

V interiéri je na južnej strane jednoduchý ústupkový portál bez vložených stĺpikov. Apsida zaklenutá konchou sa otvára do lode prostou hranou. V západnej časti lode je do steny osadený náhrobný kameň Mariany Višňovskej z Petrovca datovaný rokom 1557 s kolopisom v češtine. Nájdený bol pri výkopových prácach v súvislosti s budovaním spomínanej hrobky v rokoch 1867-68.

Milan Bartoš navrhol papierovú vystrihovačku rotundy v mierke 1:150.

GPS: 48.929654192, 16.079773307

Zdroje:
- Merhautová, A. - Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1983.
- Kvardová, M.: Epigrafické památky bývalých soudních okresů Znojma a Jaroslavic. Bakalárska práca, FF MU v Brne, 2011. Dostupné v elektronickej podobe.
- www.atlasceska.cz
- www.obecplavec.cz

esteban