Stratené kostolíky (strana 19)

Dunajská Lužná

Dlhé stáročia stál v Dunajskej Lužnej farský Kostol sv. Martina, biskupa z 13. storočia.Osudným sa mu stal požiar v roku 1852. Dnes sa z neho zachovala lensvätyňa so sakristiou, prestavaná na kaplnku rovnakého zasvätenia.

Jakubova Voľa

Až do roku 1975 stál v dedinke Jakubova Voľa pri Sabinove románsky kostolík z polovice 13. storočia. Po rozsiahlej prestavbe sa z pôvodného objektu zachovali iba steny polkruhovej apsidy a niektoré architektonické detaily.

Košice-Šebastovce

Až do roku 1992 stál v Šebastovciachrománsko-gotický kostolík sv. Jána Krstiteľa, pôvodne z 13. storočia. Poobnove a rozšírení o západné priečelie a južnú prístavbu v rokoch 1992 -96 už stredovekú stavbu veľmi nepripomína.

Trnava - slovenský kostol

Až do roku 1813 stál v tesnej blízkosti Dómu sv. Mikuláša v Trnave pôvodne gotický kostolík sv. Michala. Po archeologických výskumoch je dnes v dlažbechodníka naznačený aspoň jeho pôdorys.

Rožkovany

Až do začiatku 2. polovice 19. storočia stál v dedinke Rožkovany pri Sabinovepravdepodobne románsky kostolík sv. Antona z 13. storočia.  V roku 1858 bol v súvislosti s výstavbou nového chrámu zbúraný.

Lisková

Až do 30. rokov minulého storočia stál v dedinke Lisková pri Ružomberku ranogotický kostol Premenenia Pána z 13. storočia. V roku 1936 ho nahradila novostavba a zo starého kostolíka sa zachovala iba baroková veža.

Mošovce

Až do začiatku 20. storočia stál v Mošovciach gotický kostolík sv. Trojice z konca 13. storočia. Rozmočené podložie stavby narušilo jej statiku, čo viedlo k rozhodnutiu dať kostol zbúrať.

Nitrianske Hrnčiarovce

Až do druhej polovice 18. storočia stál v dedinke Nitrianske Hrnčiarovce, len pár kilometrov od Nitry, románsky kostolík z 12., možnoaž z 11. storočia. Mal podobu typického jednolodia s polkruhovou apsidou.

Koš

Až do roku 2000 stál v obci Koš neďaleko Prievidze pôvodne gotický Kostol sv. Ondreja apoštola zo začiatku 15. storočia. Osud kostolíka rozšíreného v roku 1940 sa naplnil v rokoch 2000 a 2001, kedy bol napokon kvôli ložiskám hnedého uhlia zbúraný. Zachovalo sa z neho len polygonálne presbytérium.

Chtelnica

Až do roku 1784 stál v obci Chtelnica vo vyvýšenej polohe pôvodne gotický Kostol sv. Jána Krstiteľa datovaný na začiatok 14. storočia. Požiare koncom 18. storočia zničili jeho loď a dnes sa z neho zachovalo iba presbytérium uzavreté novým západným priečelím s vežičkou.