Stratené kostolíky (strana 19)

Zavar

V obci Zavar pri Trnave dlhé stáročia stál románsky kostolík zasvätený Narodeniu Panny Márie. Začiatkom 20. storočia už kapacitne nestačil a preto bol v roku 1907 zbúraný.

Bystričany-Chalmová

V dedinke Chalmová, dnes súčasti obce Bystričany postavili niekedy v 12. storočí neveľký románsky kostolík. V roku 1730 k nemu pristavali väčšiu loď s vežou a dnes už stredoveký pôvod pripomína iba apsida.

Rajecká Lesná

V obci s pôvodným názvom Frivald stál románsko-gotický kostolík zasvätený Panne Márii Kráľovnej anjelov pravdepodobne z poslednej štvrtiny 13. storočia.  V roku 1866 kostolík zbúrali a zostala z neho stáť len polkruhová apsida.

Konská

V obci Konská pri Žiline stál až do roku 1826 gotický kostol z druhej polovice 14. storočia, zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej. V tom rokuho už ako nevyhovujúci zbúrali, aj keď bol ešte v relatívne dobrom stave.

Podhorany-Mechenice

Už len apsida sa zachovala z románskeho kostolíka v Podhoranoch-Mecheniciach. Zvyšok bol zbúraný pri prestavbe v roku 1794.

Galanta

Pôvodný farský kostol v Galante stál na okraji osídlenia na malej vyvýšenine zvanej Papdomb. Bol zasvätený sv. Štefanovi kráľovi a postavili ho zrejme v prvej polovici 13. storočia.

Svodín

V obci stával románsky kostol sv. Michalaz 1. polovice 13. storočia. Išlo o jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou, emporou a dvojvežovým priečelím.