Stratené kostolíky (strana 19)

Galanta

Pôvodný farský kostol v Galante stál na okraji osídlenia na malej vyvýšenine zvanej Papdomb. Bol zasvätený sv. Štefanovi kráľovi a postavili ho zrejme v prvej polovici 13. storočia.

Svodín

V obci stával románsky kostol sv. Michalaz 1. polovice 13. storočia. Išlo o jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou, emporou a dvojvežovým priečelím.