Stratené kostolíky (strana 19)

Blatnica-Sebeslavce

Až do roku 1837 stál nad osadou Sebeslavce stredoveký kostol s polygonálnym presbytériom. Po rozsiahlejprestavbe stredoveký pôvod objektu pripomína už len gotický portál.

Nitra-Kynek

Zrejme už len apsida sa zachovala z pôvodného románskeho kostolíka Všetkých svätých v Nitre-Kyneku. Po barokovej a klasicistickej prestavbev 18. storočí bol jeho stredoveký pôvod do veľkej miery potlačený.

Kalinovo-Hrabovo

Už len svätyňa sa zachovala z pôvodného románskeho kostolíka v Hrabove, časti obce Kalinovo. Po viacerých rozšíreniach sa stredoveké podoba z veľkej časti stratila a pripomenula ju až nedávna obnova.

Dunajská Streda

Hoci sa gotický kostol v Dunajskej Strede z veľkej časti zachoval dodnes, stredoveký pôvod už po prestavbách pripomína len základná dispozícia, niekoľko architektonických detailov azvyšky nástenných malieb.

Kostolné Kračany

Už len románska krstiteľnica pripomína existenciu stredovekého kostolíkav obci Kostolné Kračany. V rokoch 1819 - 20 ho nahradili klasicistickoustavbou.

Borčany

Až do konca 18. storočia stál v obci Borčany románskogotický kostolík z konca 13. storočia. Následné prestavby viedli k rozšíreniu objektu a zamurovaniu stredovekých detailov.

Nitra-Martinský vrch - románsky kostol

Až do roku 1911 stál na Martinskom vrchu v Nitre Kostol sv. Martina z 11. storočia. Kvôli zlému stavu bolo schválené jeho zbúranie a vojaci ho podľa všetkého vyhodili do vzduchu.

Nižný Skálnik

Až do začiatku 19. storočia stál v obci Nižný Skálnik gotický kostolík, kým ho nenahradili súčasnou klasicistickou stavbou z roku 1805.

Veľké Dravce

Zrejme už len veža so združenými oknami sa zachovala z pôvodného románskeho kostolíka v obci Veľké Dravce pri Fiľakove.

Vysočany

Už len malá apsida slúžiaca ako sakristia sa zachovala z románskeho kostolíka v obci Vysočany neďaleko Bánoviec nad Bebravou.