Stratené kostolíky (strana 18)

Nitra - predrománsky kostol

Už len časť nárožia a základov sa zachovali z predrománskeho kostola na mieste dnešnej katedrály v Nitre. Po rozsiahlych prestavbách sa úplne stratil a iba nedávny výskum objavil zvyšky tejto stavby.

Cífer-Pác

Až do roku 1764 stál na okraji dnešnej obce Pác pôvodne románsky kostolík zasvätený sv. Petrovi. Po rozsiahlych prestavbách v 18. a 19. storočí sa stredoveká podoba stavby úplne stratila a musela byť novo objavená v roku 2010.

Tomášovce

Až do januára 1945 stál v obci stredoveký kostol. Doplatil na záverečné boje druhej svetovej vojny, keď ustupujúci nemeckí vojaci vyhodili do vzduchu jeho vežu.

Bratislava-Vajnory

Až do začiatku 19. storočia stál v obci Vajnory gotický kostol zo 14. storočia. Po prestavbách do veľkej miery stratil stredoveký ráz a staršípôvod stavby dokazuje iba veža s murovanou helmicou

Miloslavov-Alžbetin dvor

Pôvodne románsky kostol sv. Alžbety Uhorskej sa z veľkej časti zachoval dodnes, kostol však už veľmi nepripomína.

Kalinkovo

Až do roku 1936 stál v obci Kalinkovo románsky kostolík zo začiatku druhej polovice 13. storočia. Po postavení nového kostola v obci chátral, až ho v uvedenom roku zbúrali. Zvyšky stavby navyše neskôr prekryla nová dunajská hrádza.

Jelšava

Až do začiatku 19. storočia stál na okraji námestia v Jelšave gotický Kostol sv. Kataríny. Osudným sa mu stal požiar vroku 1829, pričom v roku 1838 na jeho mieste postavili klasicistickú dvojvežovú stavbu monumentálnych rozmerov.

Cinobaňa-Turičky

V dedinke Turičky, dnes časti obce Cinobaňa neďaleko Lučenca stál do roku 1928 gotický kostolík. Po vybudovaní nového kostola sa z neho zachovalo už len presbytérium.

Petrovce

Až do 40. rokov 20. storočia stál pri obci Petrovce románsky kostolík z 2. štvrtiny 13. storočia. Po postavení nového chrámu sa cirkev i veriaci oň odmietli ďalej starať. V roku 1940 bola najprv zbúraná loď a v roku 1949 aj svätyňa.

Sady nad Torysou-Byster

Až do roku 1996 stál v dedinke Sady nad Torysou pôvodne románsky kostolík. Pri prestavbe bola časť stredovekého muriva zbúraná a aj kvôli veľkej prístavbe už románsky pôvod veľa nepripomína.