Bzince pod Javorinou

Už len orientácia stavby a jej základná dispozícia pripomínajú stredoveký pôvod Kostola sv. Michala v obci Bzince pod Javorinou. Neskoršie úpravy zmazali v podstate všetky pôvodné architektonické detaily.

Kostolík sa spomína už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Tento údaj a tiež hrubá stavba podporuje datovanie výstavby chrámu do čias ranej gotiky. V písomných prameňoch sa farnosť v Bzinciach spomína už v roku 1215, nie je však jasné, či sa týka tejto stavby, jej predchodcu alebo inej stavby na inom mieste.

Postavili ho ako typické jednolodie s kvadratickým presbytériom a zrejme už aj predstavanou vežou a severnou sakristiou. Ako obdobie vzniku by tak mohol pripadať časový úsek cca tretej tretiny 13. storočia až prvej tretiny 14. storočia.

Koncom 15. storočia osadili do veže zvon datovaný nápisom do roku 1495, ktorý však po puknutí preliali v roku 1839. V rokoch 1570 až 1676 slúžil chrám miestnym veriacim protestantského vyznania. Už koncom 17. storočia však evanjelici kostol znova získali a využívali až do roku 1733.

V druhej polovici 17. storočia dostala loď novú murovanú klenbu a v druhej polovici 18. storočia prešiel celý kostol barokovou úpravou, kedy dostal novú fasádu, nové vnútorné zariadenie a presbytérium tiež murovanú klenbu.

V roku 1914 bol pri oprave kostola nájdený stredoveký náhrobný kameň zdobený reliéfom kríža a písmenami E a L datovaný do druhej polovice 14. storočia. V súčasnosti je umiestnený v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Nie je jasné, komu patril a ani či ho našli na pôvodnom mieste.

GPS: 48.787025265, 17.773384452

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1967.
- Kol. aut.: Bzince pod Javorinou 1337 - 1997. Obec Brzince pod Javorinou, 1997.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H62).

esteban