Parchovany

Ešte v roku 1899 stál v obci Parchovany pri Sečovciach gotický kostolík zo 14. storočia. Mal za sebou bohatú minulosť, v rámci ktorej sa zmenilo aj jeho patrocínium.

Postavili ho ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom, ktorá sa v časoch reformácie dostala do rúk protestantom. Počas Thökölyho povstania kostolík vypálili a nasledujúce dve desaťročia chátral. Obnovy sa dočkal až začiatkom 18. storočia a ukončená bola v roku 1718. V tom čase bol vrátený katolíckej cirkvi a zasvätený sv. Ondrejovi apoštolovi.

Správa z roku 1773 hovorí o hrozbe zrútenia presbytéria a sakristie a preto sa uskutočnila ďalšia oprava. Už 15. novembra 1800 však kostol (s celou dedinou) opäť vyhorel a 19 rokov stál v ruinách. Obnovy sa dočkal v roku 1819 a súčasne získal nové patrocínium - sv. Štefana. Práce však boli vykonané nekvalitne a objavili sa trhliny v múroch. Táto situácia viedla k rozhodnutiu stavbu z bezpečnostného hľadiska zbúrať.

Stalo sa tak v roku 1899 a na rovnakom mieste sa hneď začalo s výstavbou nového chrámu v neogotickom štýle. Využil sa pritom materiál a sčasti aj základy gotického kostolíka. Oproti nemu bola nová stavba rozšírená severným smerom, čím vznikla dvojloďová dispozícia. Vysvätený bol 8. decembra 1900 a zasvätený je sv. Štefanovi kráľovi.

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- www.parchovany.sk/historia_obce/historia

esteban

Za fotografie súčasného chrámu ďakujeme pani A. Delimanovej.