Nižné Ružbachy

V obci Nižné Ružbachy dodnes stojí pôvodne ranogotická stavba Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej, po renesančných a barokových prestavbách sa však jeho stredoveká podoba do veľkej miery stratila.

Kostol postavili niekedy koncom 13. storočia ako typické ranogotické jednolodie s predstavanou západnou vežou. Isto stála už vpred rokom 1303.

Patrocínium sv. Kataríny bolo v 13. storočí na Spiši obľúbené, chrámy zasvätené tejto svätici nájdeme vo Veľkej Lomnici, Lomničke, Vojňanoch, Spišskom Hrušove, Jánovciach, Kluknave či Matejovciach.

V rámci renesančnej obnovy v roku 1615 dostal kostol nové zaklenutie. Stredovekú podobu do značnej miery zmenila ďalšia baroková prestavba v 18. storočí, kedy pôvodné presbytérium nahradili novou svätyňou segmentovou uzavretou. Z južnej a severnej strany pripojili bočné kaplnky a pred južný vstup do lode pristavali murovanú predsieň. Zbarokizované boli aj fasády stavby.

Zo stredovekej stavby sa okrem obvodových múrov zachovali dva gotické portály do lode a jeden v podveží, ako aj ranogotická kamenná krstiteľnica.

GPS: 49.281790219, 20.577220917

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B99).
- www.nizneruzbachy.sk
- www.dokostola.sk

esteban

Za ochotu a fotografie ďakujeme rodine Jantovej.