Stratené kostolíky (strana 17)

Dolné Obdokovce

Až do roku 1796 stál v obci Dolné Obdokovce románsky kostolík z druhej polovice 12. storočia. Aj keď sa zachoval v takmer celom rozsahu, po rozšírení objektu a prefasádovaní bola stredoveká podoba výrazne potlačená.

Kopernica

V obci Kopernica stojí dodnes gotický Kostol sv. Martina datovaný do 14. storočia, po prestavbách v 18. a 20. storočí bola však stredoveká podoba do veľkej miery potlačená.

Vyškovce

Ešte v druhej polovici 19. storočia stál v obci Vyškovce gotický Kostol sv. Michala. V uvedenom období ho zbúrali a nahradili v roku 1901 novostavbou v historizujúcom slohu.

Dubovica

Až do 18. storočia stál v obci Dubovica neďaleko Lipian ranogotický kostol, postavený možno už koncom 13. storočia. Po veľkej barokovej prestavbe stredoveký pôvod stavby pripomína už len mohutná západná veža.

Ostratice

Zrejme až do 19. storočia stála v obci Ostratice neďaleko Partizánskeho minimálne časť stredovekého kostola. Pôvodná stavba zanikla po prestavbách v 18. a 19. storočí.

Pastovce

Už len štyri okná a orientácia stavby pripomína stredoveký pôvod kalvínskeho kostola v obci Pastovce. Po prestavbách v 18. až 20. storočí bola jeho pôvodná podoba do značnej miery zmazaná.

Poprad-Stráže

Už len južný portál, veža a časť obvodových múrov sa zachovali z gotického Kostola sv. Jána Krstiteľa v Poprade-Strážach. Stredovekú podobu do veľkej miery zmazala baroková prestavba v roku 1777.

Brezno

Len svätyňa so sakristiou sa zachovali z gotického Kostola sv. Kríža na cintoríne v Brezne. Pôvodne farský chrám v roku 1779 vyhorel a poškodená stavba bola až na východnú časť zbúraná.

Šintava

Kostol sv. Martina v obci Šintava, donedávna považovaný za barokovo-klasicistickú stavbu, v sebe ukrýva murivá ranogotického kostolíka z 13. storočia.

Hlohovec - Kostol sv. Petra

Až do roku 1813 stál v obci Svätý Peter (dnes súčasť Hlohovca) stredoveký Kostol sv. Petra. Zanikol pri veľkej povodni, keď sa Váh vylial z brehov.