Stratené kostolíky (strana 17)

Hlohovec - Kostol sv. Petra

Až do roku 1813 stál v obci Svätý Peter (dnes súčasť Hlohovca) stredoveký Kostol sv. Petra. Zanikol pri veľkej povodni, keď sa Váh vylial z brehov.

Muráň

Až do roku 1879 stál v obci Muráň zrejme stredoveký kostol. V uvedenom roku na jeho mieste začali stavať nový väčší chrám, ktorý dokončili v roku 1894.

Horné Trhovište

Už len polkruhová apsida sa zachovala z pôvodne románskeho Kostola sv. Bartolomeja. Súčasnú podobuzískal po barokovej prestavbe v rokoch 1742 - 1744.

Orešany

V obci postavili niekedy v prvej tretine 13. storočia jednoloďový tehlový kostolík sv. Kríža s polkruhovou apsidou. Prestavbou v rokoch 1935 - 36 sa pôvodný kostolík prakticky stratil, o stredovekom pôvode svedčí už len apsida.

Tisovec

Až do roku 1825 stál v Tisovci zrejme gotický kostolík neznámej podoby apatrocínia. Keďže už nestačil potrebám veriacich, zbúrali ho a nahradili novostavbou, ktorú postavili v rokoch 1825 - 1832.

Žabokreky nad Nitrou

Až do roku 1911 stál v obci románsky kostolík zrejme z 13. storočia. V súvislosti s výstavbou nového chrámu ho zbúrali a stavebný material použili do základov novej stavby.

Velčice

Už len štrbinové okno a odkrytá freska v exteriéri svedčia dnes o stredovekom pôvode Kostola najsvätejšej Trojice v obci Velčice neďaleko Zlatých Moraviec.

Rybany

Až do roku 1885 stál v obci Rybany gotický kostolík zo začiatku 14. storočia. Po požiari v uvedenom roku bol prestavaný a rozšírený novou loďou a svätyňou v smere sever - juh.

Novosad

Až do roku 1798 stál v obci Novosad stredoveký kostol slúžiaci Reformovanej kresťanskej cirkvi. V uvedenom roku zbúrali jeho loď a v roku 1805 dokončili prestavbu do súčasnej podoby.

Zbudza

Už len dispozícia stavby a jedno štrbinové okno naznačujú, že Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol pôvodne románskou stavbou z13. storočia.