Banská Štiavnica - Starý zámok

Pôvodný farský kostol zasvätený Panne Márii v Banskej Štiavnici sa sčasti zachoval dodnes, Boží chrám už ale veľmi nepripomína. V 16. storočí ho totiž kvôli tureckej hrozbe prestavali na mestský hrad.

Kostol postavili už niekedy v prvej tretine 13. storočia ako trojloďovú baziliku so západnou vežou vtiahnutou do pôdorysu trojlodia. To bolo na východnej strane uzavreté v prípade hlavnej lode štvorcovým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou, resp. polkruhovými apsidkami (bočné lode). Zo severnej strany sa k presbytériu pripájala a dodnes pripája kvadratická sakristia, taktiež zaklenutá krížovou rebrovou klenbou. Tento kostol poslúžil ako vzor ďalším stavbám v regióne, napríklad bazilike v Krupine či Dobrej Nive.

Zásadná neskorogotická prestavba chrámu sa začala koncom 15. storočia a jej výsledkom malo byť halové trojlodie. K úpravám sa pristúpilo v súvislosti s poškodením kostola počas bojov v roku 1442 a zemetrasením v roku 1443.

Obvodové múry bočných lodí zvýšili na úroveň hlavnej. Obvodové múry presbytéria boli taktiež zvýšené a došlo aj k jeho predĺženiu východným smerom o polygonálny záver. Súčasne bol priestor zaklenutý (asi v roku 1515). Apsidy bočných lodí boli zbúrané, na severnej strane bola až k východnému múru bočnej lode predĺžená sakristia. K južnej lodi bola pristavaná nová kaplnka obdĺžnikového pôdorysu.

Hrozba tureckého útoku v prvej polovici 16. storočia viedla k rozhodnutiu premeniť zrejme ešte rozostavaný kostol stojaci vo výhodnej vyvýšenej polohe na vojenskú pevnosť - mestský hrad.

V rámci prestavby dostali bočné lode samostatné zastrešenie a hlavná loď sa tak premenila na vnútorné nádvorie pevnosti. Dodnes je viditeľný zamurovaný lomený triumfálny oblúk či konzoly neskorogotickej klenby v bývalom presbytériu i bočných lodiach.

Z románskeho obdobia sa zachovala väčšina obvodových múrov, vrátane hmoty západnej empory a dolnej časti veže. Z pôvodných architektonických detailov ide predovšetkým o ťažké krížové klenby južnej časti empory a severnej sakristie, o štrbinové okno v severnej stene presbytéria a zvyšok obdobného okna v južnej stene. Priestor južnej časti západnej empory osvetľuje pôvodné štrbinové okno, prezentovaný je tiež portál, ktorým sa otváralo poschodie empory do strednej lode. Nájdeme tu aj románsku krstiteľnicu.

GPS: 48.45956853, 18.890755177

Zdroje:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Plaček, M. - Bóna, M.: Encyklopédia slovenských hradov. Slovart, Bratislava 2007.
- http://www.muzeumbs.sk/stary-zamok/
- http://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=mestsky-hrad
- https://www.slovakiana.sk/virtualne-vystavy/21144
- www.zamky.sk/stary-zamok-banska-stiavnica
 

esteban