Sebechleby

Už len polygonálne presbytérium, sakristia a časť obvodových múrov sa zachovali z pôvodne románskeho Kostola sv. Michala v hontianskej obci Sebechleby. Stavba z veľkej časti zbúraná počas tureckých vojen a následné prestavby v 17. a 18. storočí výrazne zmenili jej podobu.

Kostol postavili zrejme v prvej polovici 13. storočia (uvádza sa aj presný rok 1233) vo vyvýšenej polohe. Nie je vylúčené, že kostol mohol mať aj staršieho predchodcu, keďže obec sa spomína už v roku 1135 v zakladajúcej listine bzovíckeho kláštora.

Začiatkom 16. storočia nahradili svätyňu novým polygonálnym presbytériom s oknami zdobenými kružbou. V tejto podobe však kostol nestál dlho, keďže vzhľadom na turecké nebezpečenstvo a vojensky výhodnú polohu v roku 1584 strhli vež a veľkú časť lode, aby sa nemohli stať opornými bodmi tureckých vojsk. Zachované zostalo len neskorogotické presbytérium a sakristia.

V roku 1608/1609 sa začalo s obnovou kostola, v podobe výstavby novej lode s rovným stropom. Práce boli ukončené v roku 1611. Loď dostala klenbu v roku 1712.

V roku 1724 pristavali zo severnej strany lode kaplnku sv. Jozefa, ktorú rozšírili v roku 1779. To už mal kostol opätovne aj vežu, ktorú dokončili v roku 1744. V 20. storočí pribudla menšia kaplnka na mieste južného vstupu do lode.

O stredovekom pôvode stavby dnes okrem orientácie a dominantnej polohy svedčí už len neskorogotické presbytérium presvetlené troma rozmernými oknami s kamennou kružbou. Menšie okná s lomeným oblúkom sa nachádza aj na východnej stene sakristie.

V strešnom priestore južnej kaplnky sa nachádza pôvodné románske okno lode a románsky pôvod má čiastočne aj víťazný oblúk. V interiéri sa nachádza aj neskorogotická kamenná krstiteľnica polygonálneho tvaru zdobená diamantovaním z prvej štvrtiny 16. storočia.

GPS: 48.273935699, 18.9510566

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Roth, J. (zost.): Sebechleby 1135 - 2005. Veda, vydavateľstvo SAV a Obecný úrad Sebechleby, Bratislava 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5L36).
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=11357
- http://www.dokostola.sk/kostol/411210-sv-michala-archanjela

esteban